jämför försäkringar

Jämför försäkringar i Sverige

En försäkring är något vi alla behöver, men som vi samtidigt hoppas att aldrig behöva använda. En försäkring har vi när olyckan är framme, när något oförutsägbart sker och när vi bara måste få ekonomisk hjälp eller stöttning. Därför är det desto viktigare att när det väl sker så är allt som det ska med försäkringen. Samtidigt vill man inte betala mer än nödvändigt för en försäkring, och det bästa sättet att hitta det alternativ som fungerar allra bäst för dig är att jämföra försäkringar. Nedan går vi igenom det som kan vara bra att tänka på när man jämför försäkringar.

Försäkringar är närmast sin egen lilla djungel. Det kryllar av olika försäkringsbolag som erbjuder olika typer av skydd till både höga och låga kostnader. Så att välja försäkring kräver att man förstå vad försäkringsbolaget erbjuder och vad man själv är ute efter och behöver, oavsett om det handlar om att försäkra sitt hem, sin bil eller kanske en reseförsäkring. Den försäkring som passar dig bäst och erbjuder just du är i behov av, behöver inte nödvändigtvis vara den försäkring som är bäst för din vän eller den som är dyrast är inte nödvändigtvis bäst för dig, därför är det så viktigt att jämföra försäkringar

Vad är egentligen en försäkring?

Innan vi går igång med vad man ska tänka på när man jämför försäkringar måste vi klargöra vad en försäkring faktiskt är för någonting. En försäkring är som nämnt det man kan kalla för ett skydd, mesta dels ekonomiskt, när det sker någonting man inte hade räknat med. Det är alltså som så att om man tecknar en försäkring så får man ersättning från försäkringsbolaget om man är med i en olycka, det kan vara att man trillar med cykeln, halkar i pulka backen eller ens fordon skadas eller exempelvis någonting sker med ens hem. Det innebär att du själv inte kommer behöva stå för alla kostnader om det exempelvis skulle börja brinna i din lägenhet eller hem. Utan utöver självrisken så kommer försäkringen att täcka det som det kostar att reparera, återställa och eventuella skador på objekt i hemmet.

Försäkringar kan man betala antingen en gång om året, varje halvår, varje kvartal eller varje månad, beroende på vilket avtal man har. Det är dessa pengar som man betalar in varje månad som gör att man alltså är försäkrad om det skulle ske någonting oförutsägbart.

Eftersom det finns så otroligt många olika försäkringsbolag som erbjuder olika form av försäkringar på marknaden, är det alltså viktigt att först och främst komma fram till vad man behöver och är ute efter, därefter jämföra vilken försäkring som passar just dig bäst.

Vilka typer av försäkringar finns det?

Det finns som sagt många olika typer av försäkringar, men de främsta är privata försäkringar eller allmänna. Man kan ha försäkring för fordon, sitt hem, personförsäkring och djurförsäkring, sedan finns det även tillägg för olika former av reseförsäkring och olycksförsäkring. Men i vissa hemförsäkringar så ingår redan den typen av försäkring.

Nedan följer vilka som är dom viktigaste försäkringarna:

Personförsäkringar

Egendomsförsäkringar

Djurförsäkringar

Vad är privata försäkringar?

Man kan säga att de privata försäkringarna är det försäkringar som är relevanta för de flesta. Här kan det antingen handla om att ha en personförsäkring, eller att ha en försäkring för sina saker. Man gör klokt i att se om det ingår några försäkringar i ens jobb, i ens bostadsrättsförening eller i ett medlemskap i facket exempelvis. Är det så, så behöver man således inte köpa en egen försäkring för det som den eventuella försäkringen från exempelvis jobbet redan täcker.

Vad är det då för olika försäkringar som finns? Jo, personförsäkringarna är de försäkringar som täcker dig personligen, alltså olycksförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring eller pensionsförsäkring. Här gäller det att tänka på vilka oförutsedda situationer som kan uppstå som kan ställa till det ekonomiskt för en. När man gjort det så har man bättre koll på vilka personförsäkringar man är i behov av.

Den andra typen av försäkring är sakförsäkring. Det är således försäkring som skyddar saker som du äger. Detta kan var mycket olika saker, men vanligt är exempelvis hem, bil, smycken eller designobjekt.

Varför det är viktigt att jämföra försäkringar

Den viktigaste anledningen till att jämföra försäkringar är för att slippa betala mer än nödvändigt för sin försäkring. En försäkring kan komma upp i höga kostnader, vilket betyder att det är mycket pengar under varje år att spara på att faktiskt ha koll på att man enbart betalar det som är nödvändigt för ens försäkring. Det första man ska göra vad gäller försäkringar är att jämföra villkoren för de olika försäkringarna. Det kan vara stora skillnader mellan vad ett försäkringsbolag har för villkor vid en olycka exempelvis. Här gäller det att se till vad villkoren är jämfört med vad kostnaden är för den specifika försäkringen. Alltså, vad får du mot vad betalar du för denna tjänst.

Det kan också vara bra att tänka på vilka olika försäkringar som det specifika försäkringsbolaget erbjuder. För många kan det vara aktuellt att teckna flera olika försäkringar, som både olycksförsäkring, fordonsförsäkring och hemförsäkring. En del försäkringsbolag har då olika typer av rabatter för kunder som väljer att teckna alla sina försäkringar på samma ställe, men då gäller det att välja ett försäkringsbolag som faktiskt erbjuder alla de försäkringar man är i behov av.


Vad ska man fundera över när man jämför försäkringar?

Som förståeligt så finns det en hel del att tänka på innan man väljer en försäkring. Till att börja med så gäller det att ta det lugnt och verkligen göra sin efterforskning grundligt innan man väljer. Behöver du alla försäkringar nu? Räcker det med någon nu och att teckna någon annan om något år? Ingår allt som du behöver? Vilka behov har du? Är några av de frågor du måste ställa dig innan. Här kommer mer specifikt vilka punkter som är absolut viktigast att tänka på.

Vad vill du försäkra?

Här handlar det om att titta igenom sina behov och vad man egentligen behöver ekonomiskt skydd för. Det kan vara så att men har ett fordon men att man aldrig kör sin bil, då kanske man inte behöver den största bilförsäkringen för den. Detsamma gäller exempelvis reseförsäkring. Om man aldrig är ute och reser och inte heller har tänkt sig att resa under det närmsta året så behöver man inte heller en reseförsäkring. Var noggrann och fundera över hur din vardag och semester ser ut, vad har du för vanor och vad behöver du skydd för.

Balansen mellan betalning och skydd

När man har gått igenom sitt behov och vilka skydd man har behov av så ska man väga detta mot hur mycket kostnader man har för att få det skyddet. Det gäller att försöka hitta en balans mellan att ha en försäkring som täcker det man behöver, men också att inte betala för saker som man möjligtvis inte behöver. Behöver du mer eller mindre än det som den specifika försäkringen erbjuder så kan det vara så att man ska söka efter en annan.

Vad är självrisken?

Något av det viktigaste att hålla koll på är vad självrisken är på försäkringen. För självrisken kommer vara avgörande för vad du faktiskt får ut av försäkringen när det sker någonting där du behöver använda dig av den. Ofta så är det så att om du betalar mer i försäkring så är självrisken lägre.

Betala månadsvis eller årsvis?

När man tecknar en försäkring så kan man som sagt välja hur ofta man vill betala. Vissa betalar löpande under året, andra betalat en gång i början av året. Det kan vara hårt att betala allting på en och samma gång, men å andra sidan så har vissa försäkringsbolag stora rabatter om man betalar enbart en gång om året istället för flera små betalningar. Detta kan också vara klokt att jämföra och väga in i vilken försäkring man väljer.

Var inte rädd för att byta försäkring om det blir fel

Någonting som faktiskt väldigt få gör, men som är det främsta sättet att faktiskt spara pengar på vad gäller försäkring, är ju att byta försäkring om det inte fungerar. Därför är ett bra knep att gå igenom sin försäkring under varje år för att se om ens behov har förändrats, om priserna har stigit och helt enkelt vara säker på att man har den försäkring som är bäst för en.

Värdering och maxbelopp

De sista som man ska hålla koll på när man jämför mellan olika försäkringar är hur de olika försäkringsbolagen värderar saker. Detta kan skilja sig mellan olika bolag, och i slutändan så får de stor betydelse för hur mycket ekonomisk ersättning du kommer få om det händer någonting med dina ägodelar. Det samma gäller att kolla upp vad de olika försäkringarna erbjuder för maxbelopp för olyckor, skador, läckage etc.

Väg självrisken mot betalningen

När man ska hitta en försäkring ska man också tänka på att väga samman vad det är man betalar varje månad mot vad självrisken är. Självrisken är, som de flesta är bekanta med, den summa pengar som man kommer att behöva betala om det sker en olycka eller skada för att sedan kunna få utbetalt de övriga försäkringspengarna. Men hur stor självrisken är kan vara väldigt olika beroende på vilket försäkringsbolag man använder sig av. Så det gäller att fundera på hur mycket man faktiskt betalar varje månad och hur stor självrisken blir, eftersom detta ofta hänger ihop, stor självrisk betyder ofta låg månadskostnad, låg självrisk betyder ofta högre månadskostnad.

Vilka försäkringar behövs och av vilket bolag?

Så det gäller alltså att gå igenom vilka försäkringar man har behov av, och vilka försäkringsbolag som erbjuder var. Det är smart att läsa igenom listor över kostnader med olika försäkringsbolag gentemot vad man får för dessa pengar. Här går det nämligen inte att jämföra rakt över vilka priser de olika försäkringarna har, eftersom det kan skilja sig mycket med vad som man faktiskt får för försäkringen. Därför är det bästa att alltid jämföra både vad man får, och vad man betalar för att få fram vilken försäkring som passar en bäst i slutändan.

Men vilka försäkringar behöver man då egentligen? Igen måste man själv utvärdera sin situation och vilka försäkringar som man är i behov av just nu. En försäkring som de allra flesta är i behov av är en hemförsäkring. I en hemförsäkring så ingår det oftast både överfallsskydd och reseskydd, dessutom så skyddar en hemförsäkring ägodelarna i ditt hem. Således om det exempelvis börjar brinna, läckage eller blir inbrott i ditt hem så skyddar denna försäkring mot det. Äger du ett hus eller villa kan det dessutom vara bra att kombinera hemförsäkringen med en villaförsäkring, som är ett skydd mot andra skador som ska ske på tomten eller huset.

Utöver hemförsäkring är det viktigt för de allra flesta att ha en sjuk och olycksfallsförsäkring. I vissa fall så ingår detta i en hemförsäkring, men det är inte alltid, därför är det igen viktigt att kontrollera och se om det är någonting man behöver lägga till eller om man klarar sig på sin hemförsäkring vad gäller detta. I de allra flesta hemförsäkringar så ingår en reseförsäkring, men däremot finns det oftast en tidsbegränsning på denna. Det kan betyda att om du reser i mer än exempelvis 45 dagar så behöver du en annan form av försäkring än enbart reseförsäkringen som hemförsäkringen har. En annan försäkring som kan vara värd att fundera över om man i ett hushåll exempelvis har väldigt olika form av inkomst är att teckna livförsäkring. Livförsäkring är ett sätt att garantera att om en part går bort så hamnar inte den andra parten i en pressad ekonomisk situation.

Summering

Alla de ovanstående försäkringarna är frivilliga försäkringar, däremot så är det lag att man måste ha en trafikförsäkring om man äger ett fordon som bil eller motorcykel som du använder. Här kan man antingen teckna det som heter helförsäkring eller det som kallas för halvförsäkring. Beroende på vilken man tecknar får man olika mycket skydd om det skulle ske någonting ute på vägarna.