jämför försäkringar

Jämför försäkringar i Sverige

En försäkring är något vi alla behöver, men som vi samtidigt hoppas att aldrig behöva använda. En försäkring har vi när olyckan är framme, när något oförutsägbart sker och när vi bara måste få ekonomisk hjälp eller stöttning. Därför är det desto viktigare att när det väl sker så är allt som det ska med försäkringen. Samtidigt vill man inte betala mer än nödvändigt för en försäkring, och det bästa sättet att hitta det alternativ som fungerar allra bäst för dig är att jämföra försäkringar. Nedan går vi igenom det som kan vara bra att tänka på när man jämför försäkringar.

Försäkringar är närmast sin egen lilla djungel. Det kryllar av olika försäkringsbolag som erbjuder olika typer av skydd till både höga och låga kostnader. Så att välja försäkring kräver att man förstå vad försäkringsbolaget erbjuder och vad man själv är ute efter och behöver, oavsett om det handlar om att försäkra sitt hem, sin bil eller kanske en reseförsäkring. Den försäkring som passar dig bäst och erbjuder just du är i behov av, behöver inte nödvändigtvis vara den försäkring som är bäst för din vän eller den som är dyrast är inte nödvändigtvis bäst för dig, därför är det så viktigt att jämföra försäkringar

Vad är egentligen en försäkring?

Innan vi går igång med vad man ska tänka på när man jämför försäkringar måste vi klargöra vad en försäkring faktiskt är för någonting. En försäkring är som nämnt det man kan kalla för ett skydd, mesta dels ekonomiskt, när det sker någonting man inte hade räknat med. Det är alltså som så att om man tecknar en försäkring så får man ersättning från försäkringsbolaget om man är med i en olycka, det kan vara att man trillar med cykeln, halkar i pulka backen eller ens fordon skadas eller exempelvis någonting sker med ens hem. Det innebär att du själv inte kommer behöva stå för alla kostnader om det exempelvis skulle börja brinna i din lägenhet eller hem. Utan utöver självrisken så kommer försäkringen att täcka det som det kostar att reparera, återställa och eventuella skador på objekt i hemmet.

Försäkringar kan man betala antingen en gång om året, varje halvår, varje kvartal eller varje månad, beroende på vilket avtal man har. Det är dessa pengar som man betalar in varje månad som gör att man alltså är försäkrad om det skulle ske någonting oförutsägbart.

Eftersom det finns så otroligt många olika försäkringsbolag som erbjuder olika form av försäkringar på marknaden, är det alltså viktigt att först och främst komma fram till vad man behöver och är ute efter, därefter jämföra vilken försäkring som passar just dig bäst.

Vilka typer av försäkringar finns det?

Det finns som sagt många olika typer av försäkringar, men de främsta är privata försäkringar eller allmänna. Man kan ha försäkring för fordon, sitt hem, personförsäkring och djurförsäkring, sedan finns det även tillägg för olika former av reseförsäkring och olycksförsäkring. Men i vissa hemförsäkringar så ingår redan den typen av försäkring.

Nedan följer vilka som är dom viktigaste försäkringarna:

Personförsäkringar

Egendomsförsäkringar

Djurförsäkringar

Vad är privata försäkringar?

Man kan säga att de privata försäkringarna är det försäkringar som är relevanta för de flesta. Här kan det antingen handla om att ha en personförsäkring, eller att ha en försäkring för sina saker. Man gör klokt i att se om det ingår några försäkringar i ens jobb, i ens bostadsrättsförening eller i ett medlemskap i facket exempelvis. Är det så, så behöver man således inte köpa en egen försäkring för det som den eventuella försäkringen från exempelvis jobbet redan täcker.

Vad är det då för olika försäkringar som finns? Jo, personförsäkringarna är de försäkringar som täcker dig personligen, alltså olycksförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring eller pensionsförsäkring. Här gäller det att tänka på vilka oförutsedda situationer som kan uppstå som kan ställa till det ekonomiskt för en. När man gjort det så har man bättre koll på vilka personförsäkringar man är i behov av.

Den andra typen av försäkring är sakförsäkring. Det är således försäkring som skyddar saker som du äger. Detta kan var mycket olika saker, men vanligt är exempelvis hem, bil, smycken eller designobjekt.

Varför det är viktigt att jämföra försäkringar

Den viktigaste anledningen till att jämföra försäkringar är för att slippa betala mer än nödvändigt för sin försäkring. En försäkring kan komma upp i höga kostnader, vilket betyder att det är mycket pengar under varje år att spara på att faktiskt ha koll på att man enbart betalar det som är nödvändigt för ens försäkring. Det första man ska göra vad gäller försäkringar är att jämföra villkoren för de olika försäkringarna. Det kan vara stora skillnader mellan vad ett försäkringsbolag har för villkor vid en olycka exempelvis. Här gäller det att se till vad villkoren är jämfört med vad kostnaden är för den specifika försäkringen. Alltså, vad får du mot vad betalar du för denna tjänst.

Det kan också vara bra att tänka på vilka olika försäkringar som det specifika försäkringsbolaget erbjuder. För många kan det vara aktuellt att teckna flera olika försäkringar, som både olycksförsäkring, fordonsförsäkring och hemförsäkring. En del försäkringsbolag har då olika typer av rabatter för kunder som väljer att teckna alla sina försäkringar på samma ställe, men då gäller det att välja ett försäkringsbolag som faktiskt erbjuder alla de försäkringar man är i behov av.
Vad ska man fundera över när man jämför försäkringar?

Som förståeligt så finns det en hel del att tänka på innan man väljer en försäkring. Till att börja med så gäller det att ta det lugnt och verkligen göra sin efterforskning grundligt innan man väljer. Behöver du alla försäkringar nu? Räcker det med någon nu och att teckna någon annan om något år? Ingår allt som du behöver? Vilka behov har du? Är några av de frågor du måste ställa dig innan. Här kommer mer specifikt vilka punkter som är absolut viktigast att tänka på.

Vad vill du försäkra?

Här handlar det om att titta igenom sina behov och vad man egentligen behöver ekonomiskt skydd för. Det kan vara så att men har ett fordon men att man aldrig kör sin bil, då kanske man inte behöver den största bilförsäkringen för den. Detsamma gäller exempelvis reseförsäkring. Om man aldrig är ute och reser och inte heller har tänkt sig att resa under det närmsta året så behöver man inte heller en reseförsäkring. Var noggrann och fundera över hur din vardag och semester ser ut, vad har du för vanor och vad behöver du skydd för.

Balansen mellan betalning och skydd

När man har gått igenom sitt behov och vilka skydd man har behov av så ska man väga detta mot hur mycket kostnader man har för att få det skyddet. Det gäller att försöka hitta en balans mellan att ha en försäkring som täcker det man behöver, men också att inte betala för saker som man möjligtvis inte behöver. Behöver du mer eller mindre än det som den specifika försäkringen erbjuder så kan det vara så att man ska söka efter en annan.

Vad är självrisken?

Något av det viktigaste att hålla koll på är vad självrisken är på försäkringen. För självrisken kommer vara avgörande för vad du faktiskt får ut av försäkringen när det sker någonting där du behöver använda dig av den. Ofta så är det så att om du betalar mer i försäkring så är självrisken lägre.

Betala månadsvis eller årsvis?

När man tecknar en försäkring så kan man som sagt välja hur ofta man vill betala. Vissa betalar löpande under året, andra betalat en gång i början av året. Det kan vara hårt att betala allting på en och samma gång, men å andra sidan så har vissa försäkringsbolag stora rabatter om man betalar enbart en gång om året istället för flera små betalningar. Detta kan också vara klokt att jämföra och väga in i vilken försäkring man väljer.

Var inte rädd för att byta försäkring om det blir fel

Någonting som faktiskt väldigt få gör, men som är det främsta sättet att faktiskt spara pengar på vad gäller försäkring, är ju att byta försäkring om det inte fungerar. Därför är ett bra knep att gå igenom sin försäkring under varje år för att se om ens behov har förändrats, om priserna har stigit och helt enkelt vara säker på att man har den försäkring som är bäst för en.

Värdering och maxbelopp

De sista som man ska hålla koll på när man jämför mellan olika försäkringar är hur de olika försäkringsbolagen värderar saker. Detta kan skilja sig mellan olika bolag, och i slutändan så får de stor betydelse för hur mycket ekonomisk ersättning du kommer få om det händer någonting med dina ägodelar. Det samma gäller att kolla upp vad de olika försäkringarna erbjuder för maxbelopp för olyckor, skador, läckage etc.

Väg självrisken mot betalningen

När man ska hitta en försäkring ska man också tänka på att väga samman vad det är man betalar varje månad mot vad självrisken är. Självrisken är, som de flesta är bekanta med, den summa pengar som man kommer att behöva betala om det sker en olycka eller skada för att sedan kunna få utbetalt de övriga försäkringspengarna. Men hur stor självrisken är kan vara väldigt olika beroende på vilket försäkringsbolag man använder sig av. Så det gäller att fundera på hur mycket man faktiskt betalar varje månad och hur stor självrisken blir, eftersom detta ofta hänger ihop, stor självrisk betyder ofta låg månadskostnad, låg självrisk betyder ofta högre månadskostnad.

Vilka försäkringar behövs och av vilket bolag?

Så det gäller alltså att gå igenom vilka försäkringar man har behov av, och vilka försäkringsbolag som erbjuder var. Det är smart att läsa igenom listor över kostnader med olika försäkringsbolag gentemot vad man får för dessa pengar. Här går det nämligen inte att jämföra rakt över vilka priser de olika försäkringarna har, eftersom det kan skilja sig mycket med vad som man faktiskt får för försäkringen. Därför är det bästa att alltid jämföra både vad man får, och vad man betalar för att få fram vilken försäkring som passar en bäst i slutändan.

Men vilka försäkringar behöver man då egentligen? Igen måste man själv utvärdera sin situation och vilka försäkringar som man är i behov av just nu. En försäkring som de allra flesta är i behov av är en hemförsäkring. I en hemförsäkring så ingår det oftast både överfallsskydd och reseskydd, dessutom så skyddar en hemförsäkring ägodelarna i ditt hem. Således om det exempelvis börjar brinna, läckage eller blir inbrott i ditt hem så skyddar denna försäkring mot det. Äger du ett hus eller villa kan det dessutom vara bra att kombinera hemförsäkringen med en villaförsäkring, som är ett skydd mot andra skador som ska ske på tomten eller huset.

Utöver hemförsäkring är det viktigt för de allra flesta att ha en sjuk och olycksfallsförsäkring. I vissa fall så ingår detta i en hemförsäkring, men det är inte alltid, därför är det igen viktigt att kontrollera och se om det är någonting man behöver lägga till eller om man klarar sig på sin hemförsäkring vad gäller detta. I de allra flesta hemförsäkringar så ingår en reseförsäkring, men däremot finns det oftast en tidsbegränsning på denna. Det kan betyda att om du reser i mer än exempelvis 45 dagar så behöver du en annan form av försäkring än enbart reseförsäkringen som hemförsäkringen har. En annan försäkring som kan vara värd att fundera över om man i ett hushåll exempelvis har väldigt olika form av inkomst är att teckna livförsäkring. Livförsäkring är ett sätt att garantera att om en part går bort så hamnar inte den andra parten i en pressad ekonomisk situation.

Vad kännetecknar en bra försäkring?

En bra försäkring ska ge dig ett heltäckande och prisvärt skydd. När du väljer en försäkring är det viktigt att du tar hänsyn till det skydd som erbjuds, vilka självrisker som gäller och eventuella undantag som kan ingå i försäkringen. Skaderegleringen hos ett företag är viktig även den, då du vill se till att välja en försäkring hos ett bolag där du kommer erbjuda bra hjälp när en skada uppstår och du måste nyttja försäkringen. Dessutom är det viktigt att se till att du köper försäkring från en välrenommerad leverantör.

När du jämför försäkringar är det viktigt att ta hänsyn till den täckning och de förmåner som varje försäkring erbjuder. Se till att du tittar på hur mycket täckning som tillhandahålls, vilken typ av undantag som finns i policyn, eventuella självrisker som kan gälla och eventuella specialfunktioner eller erbjudanden som försäkringsgivaren kan ha. Det är också en bra idé att läsa igenom försäkringsvillkoren för att få en bättre förståelse för vad som täcks, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Slutligen bör kostnaden för försäkringen tas i beaktande. Olika försäkringar kan ha olika prisstrukturer, så det är viktigt att jämföra kostnaden för varje försäkring för att se till att du får det bästa värdet för dina pengar. Det är också viktigt att överväga om det finns några rabatter eller specialerbjudanden när du tecknar en försäkring, eftersom dessa kan bidra till att sänka dina totala kostnader.

För att välja en bra försäkring måste man alltså noga överväga både skyddet, förmånerna och priserna. Se till att du är försäkrad för de saker som är viktiga för dig och att det inte finns några dolda eller oväntade kostnader. Kom slutligen ihåg att kontrollera skaderegleringsprocessen, det kan göra stor skillnad för hur nöjd du blir med din försäkring. Här har vi samlat information du behöver för att kunna hitta den som passar dig bäst.

Hitta en bra försäkring – följ dessa steg:

 1. Bestäm vilken typ av täckning du behöver. Olika typer av försäkringar ger olika nivåer av täckning. Om du till exempel letar efter en bilförsäkring kan du välja mellan halvförsäkring och helförsäkring eller endast en trafikförsäkring. Trafikförsäkring ger endast ett grundskydd och gäller när du är ansvarig för olyckan för att täcka den andra involverades skador medan en halv- eller helförsäkring täcker skador på din egen bil i olika utsträckning.
 2. Undersök det företag som erbjuder försäkringen. Det är viktigt att undersöka företaget bakom varje försäkring. Du vill försäkra dig om att de har ett gott rykte och är kända för att tillhandahålla pålitliga tjänster. Det är också viktigt att läsa det finstilta i alla försäkringsavtal och se till att du förstår självrisker, undantag och andra villkor som kan gälla för din försäkring.
 3. Jämför försäkringar. Genom att jämföra olika försäkringar kan du avgöra vilken som erbjuder den bästa försäkringen för din situation. Ta hänsyn till typ av försäkring, kostnad och skydd för att se till att du får mest valuta för pengarna. Hos oss kan du jämföra försäkringar helt kostnadsfritt.

Olika typer av bra försäkringar

Det är inte det lättaste att veta vilka försäkringar man kan behöva. Det finns egentligen bara en typ av försäkring du måste ha enligt lag, en trafikförsäkring när du äger ett fordon. Den täcker eventuell skada eller förlust som du kan åsamka en annan person eller egendom till följd av en olycka med ditt fordon. Trots detta har 97% av Sveriges befolkning en hemförsäkring, 37 % en rättsskyddsförsäkring och 56 % en reseförsäkring.

När det gäller andra typer av försäkringar kan du själv avgöra om investeringen är värd det eller inte. En hemförsäkring skyddar till exempel ditt hem mot skador på grund av stöld eller naturfenomen som översvämningar och stormar. Livförsäkring ger ekonomiskt stöd till din familj i händelse av din död. Det är också värt att undersöka en sjukförsäkring för att täcka eventuella medicinska räkningar som du kan drabbas av eller för att kunna få snabbare vård.

De vanligaste typerna av försäkringar är liv-, sjuk-, bil-, hem-, företags- och reseförsäkringar. Livförsäkringar ger skydd vid dödsfall eller invaliditet, sjukförsäkringar täcker sjukvårdskostnader. Bilförsäkringen täcker ditt fordon och dess reparationer, hemförsäkringen skyddar ditt hus och tillhörigheter, företagsförsäkringen skyddar företag och reseförsäkringen täcker dig när du reser.

Glöm inte att jämföra olika försäkringar och se till att du får det bästa skyddet för din situation till det bästa priset. Hos oss kan du enkelt jämföra försäkringar för att hitta den som passar dig.

Dessa lagrum reglerar försäkringar – ha koll på dessa för att fatta ett medvetet val av försäkring

Det finns olika lagar som styr försäkringsbranschen. Vissa förordningar fastställer riktlinjer för hur finansiella institutioner får bete sig på marknaden, medan andra innehåller bestämmelser för att skydda dig som konsument. Se till att du är uppdaterad om vad som gäller och hur det påverkar de försäkringar som är relevanta för dig. Vi listar några viktiga nedan.

Försäkringsavtalslag

Du skriver på ett avtal när du öppnar ett bankkonto eller köper en försäkring. Vad som gäller mellan dig och banken eller försäkringsgivaren styrs av detta avtal. Både banker och försäkringsbolag ges ett stort utrymme att styra avtalet inom ramen för lokala regler. Det är viktigt att känna till villkoren i ditt avtal för att skydda dig mot oväntade kostnader och problem.

Är försäkringsavtalslagen tvingande?

Ja, de flesta regler från försäkringsavtalslagen är tvingande och går inte att undvika för försäkringsbolagen. Lagen innehåller regler som om hur uppsägning av försäkring får ske, om premiebetalning, information m.m. Detta gör det lättare att jämföra olika försäkringar och förstå villkoren för en försäkring innan man tecknar ett avtal.

När gäller försäkringsavtalslagen?

Försäkringsbolagets ansvar enligt försäkringsavtalet börjar, om inte annat anges eller framgår av omständigheterna, dagen efter det att försäkringstagaren ansökt om försäkringen eller accepterat ett förslag från bolaget. Fram till försäkringstidens sista dag gäller ansvaret.

Kan man bli nekad försäkring?

Ja, en försäkringsgivare får vägra att teckna försäkring under vissa omständigheter. Det gäller bland annat om den sökande har en historia av betalningsstörningar eller bedrägerier, om han eller hon anses vara en för stor risk eller om hans eller hennes ålder och/eller hälsa gör att han eller hon inte kan försäkras. Det är viktigt att undersöka försäkringsbolagen innan du ansöker om en försäkring för att försäkra dig om att du kommer att godtas.

Vad är försäkringsrörelselagen?

Försäkringsrörelselagen reglerar försäkringsrörelsens verksamhet, inklusive etablering av nya försäkringsbolag, försäkringstekniska regler, revision, vinstdelning och tillsyn bland annat. Den specificerar också att affärer ska bedrivas i enlighet med sunda försäkringsstandarder och att företag ska tillhandahålla korrekt och begriplig information om villkor och potentiell värdeutveckling.

Försäkringsdistribution och IDD

Lagen om Försäkringsdistribution eller Direktivet om försäkringsdistribution (IDD) är en EU-omfattande förordning som fastställer regler för försäkringsförmedlare om hur de ska distribuera och marknadsföra försäkringsprodukter. IDD syftar till att förbättra konsumentskyddet och skapa mer enhetlig lagstiftning i hela EU. IDD kräver bland annat att försäkringsförmedlare ska ge konsumenterna tydlig information om sina tjänster och eventuella avgifter som de tar ut. Den innehåller också krav på utbildning av anställda i den organisation som bedriver försäkringsverksamhet.

Vad menas med Försäkringsdistribution?

Försäkringsdistribution är processen att sälja, marknadsföra och distribuera försäkringsprodukter till kunderna. Den omfattar aktiviteter som marknadsundersökning, produktutveckling, prissättningsstrategier och kundservice. Försäkringsförmedlare ansvarar för att förstå kundernas behov och hjälpa dem att hitta lämpliga försäkringsprodukter som uppfyller deras krav. De ger också råd, stöd och hjälp med att göra anspråk på försäkringsförmåner.

Vilka omfattas av lagen om Försäkringsdistribution?

Både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare omfattas. Lagen innebär bland annat ett obligatoriskt produktfaktablad för sakförsäkring och kräver insyn i distributörernas provisioner. Lagen skärper begränsningarna för behovsbaserad rådgivning och gör det mer tydligt att klientens intressen måste komma i första hand.

Vad är syftet med Idd?

Syftet med direktivet om försäkringsdistribution är att förbättra konsumentskyddet och skapa lika villkor för försäkringsdistributörer i hela EU. I direktivet fastställs regler för hur försäkringsprodukter ska distribueras, marknadsföras och säljas för att säkerställa att kunderna får tydlig och korrekt information om tillgängliga försäkringsprodukter samt rådgivning som är skräddarsydd för att tillgodose deras behov.

Vad måste en Försäkringsdistributör dokumentera?

Försäkringsdistributörer måste dokumentera all kontakt med sina kunder, de produkter de distribuerar samt vilka avgifter som tas ut. Dokumentationen ska innehålla information om försäkringens specifika egenskaper och förmåner, vilket kommer att hjälpa till att säkerställa att kunderna får den information de behöver om produkten innan de tar ett beslut. Försäkringsdistributörer kan också behöva dokumentera de rådgivande tjänster som tillhandahålls.

Varifrån kommer direktivet om Försäkringsdistribution Idd?

IDD är ett direktiv från Europeiska unionen som trädde i kraft den 23 februari 2016 och har till syfte att harmonisera försäkringsdistributionen inom hela EU. Direktivet reglerar alla som är involverade i försäkringsförsäljning, inklusive försäkringsbolag, distributörer och finansiella rådgivare.

När ägnar man sig åt Försäkringsdistribution?

En försäkringsdistributör är en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsbolag. De måste föreslå lämpliga lösningar för dig och anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov.

Försäkringsdistribution är den process som används för att sälja, marknadsföra och distribuera försäkringsprodukter till konsumenter. Så alla som är involverade i dessa processer är de som ägnar sig åt försäkringsdistribution.

Va menas med lagstadgat konsumentskydd?

Lagstadgat konsumentskydd syftar till att skydda konsumenter genom att de regler som införts förhindrar och mildrar orättvis handelspraxis och missbruk av finansiella produkter. Det skapar en skyddad miljö för konsumenter som hjälper dem att ta informerade beslut och skydda sig mot skada.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är tillämplig om du gjort ett köp av varor eller digitalt innehåll från ett företag. Lagen skyddar konsumenter när de köper varor. Lagen styr samtliga avtal mellan kund och leverantör så att alla parter får rättvisa villkor. Konsumentlagen ger kunden skydd mot företag som nekar att leverera god eller tjänst, såväl som de som inte håller vad de lovar i avtalet.

Viktigt att notera är att bestämmelserna från lagen går att avtala bort. Det innebär att när en köpare och säljare kommit överens om andra villkor än de som står i konsumentköplagen så gäller dessa. Dock måste ni då ha kommit överens om detta.

När gäller konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller för alla köp av varor som görs mellan en konsument och ett företag. Det innebär att om du köper en produkt från ett företag så gäller konsumentköplagen i regel. Vi listar nedan när konsumentköplagen gäller:

 • När du som privatperson köper något från ett företag, vara eller tjänst. Varor är alla typer av lösa föremål, inklusive bilar, mat, teknik, kläder och djur.
 • Lagstiftningen gäller även för produkter du köper begagnat eller med nedsatt pris från ett företag.

När gäller inte konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller inte för privata köp, som när du köper en produkt från en privatperson. Det är viktigt att du är medveten om detta eftersom du inte har samma skydd som när du köper från ett företag. Nedan listar vi situationer när konsumentköplagen inte gäller:

 • När du köper saker från enskilda konsumenter.
 • När du handlar till ditt företag.
 • Leasing av bilar eller köp av bostad.

Vad gäller enligt konsumentköplagen?

Konsumentköplagen reglerar alla köp som görs mellan en konsument och ett företag. Lagen skyddar konsumenter genom att den styr samtliga avtal mellan kund och leverantör. Konsumentlagen ger kunden skydd mot företag som nekar att leverera en vara, såväl som de som inte håller vad de lovar i avtalet. Konsumentköplagen reglerar även vad som gäller vid retur och ångerrätt. Nedan listar vi vad som omfattas av konsumentköplagen:

 • Försäljning av produkter inklusive mat, kläder, bilar och mobiltelefoner som kan innehålla digitalt innehåll eller inte. Alla varor, inklusive de som är rabatterade eller begagnade, omfattas av lagstiftningen.
 • E-böcker och streamingtjänster är exempel på digitalt innehåll och tjänster.
 • Handel med produkter.
 • Beställning av produktion av en produkt, som en båt som tillverkas på beställning.

Vad räknas som ett fel på en vara?

Enligt konsumentköplagen är det företagets ansvar att leverera en vara som är fri från fel. Om det finns ett fel på en vara, så är det företagets ansvar att åtgärda det. Ett fel kan vara ett fysiskt fel, som att en produkt är skadad eller har en defekt, eller ett tekniskt fel, som att en produkt inte fungerar som den ska. Nedan nämnda faktorer räknas som fel på en vara:

 • Varan fungerar ej.
 • Det motsvarar inte vad kund och leverantör har kommit överens om, till exempel kvalité eller kvantitet.
 • Konsumenter borde ha informerats om vissa aspekter angående varorna, men företaget har inte gjort det.
 • Du inte har tillhandahållit digitalt innehåll eller en digital tjänst i den senaste versionen, och annat har inte avtalats.
 • Företaget installerade varan, men gjorde det felaktigt.
 • Det på något sätt skiljer sig från vad kunden haft anledning att räkna med.

Vad har jag för rättigheter som konsument?

Som konsument har du flera rättigheter. När det är fel på en vara ska företaget åtgärda felet eller erbjuda dig något likvärdigt. Du har dessutom rättighet att hålla inne betalning som motsvarar felet. Om felet inte är ringa har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Du kan dessutom bli erbjuden ett prisavdrag eller få ersättning när det finns något fel på varan.

Du som konsument har alltid rätt att avbeställa en vara eller digitalt innehåll innan leverans. Om företaget har haft kostnader i samband med beställningen har de dock rätt att kräva ersättning för dessa från konsumenten.

När har jag rätt att häva ett köp?

Du har rätt att häva köpet och få ersättning om felet du har inte avhjälps eller om du inte får en ersättning. När du häver ett köp får du pengarna tillbaka. Om företaget erbjuder dig tillgodokvitto har du rätt att neka ett och begära pengarna tillbaka.

Vad innebär 6 månaders regeln i konsumentköplagen?

Alla fel som upptäcks inom sex månader efter köpet anses vara ursprungsfel om säljaren inte kan motbevisa det. Du som konsument har 3 år på dig att reklamera en vara, men du har bara 6 månader på dig att reklamera ett fel som uppstått vid köpet. Om du reklamerar ett fel inom 6 månader är det säljaren som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet.

Konsumenttjänstlagen

När företag tillhandahåller tjänster till konsumenter är konsumenttjänstlagen tillämplig. Konsumenten är till stor del skyddad av lagen. Det innebär att man inte får ge kunden villkor som är sämre än vad som krävs enligt lag. Företaget är skyldigt att informera kunden om vilka rättigheter som gäller och om vilka villkor som gäller för tjänsten. Företaget ska också informera kunden om eventuella ändringar av tjänsten.

Vilka tjänster gäller konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller för alla tjänster som tillhandahålls till konsumenter. Det kan till exempel vara försäkring, men också telefoni, internet, el, vatten, gas, banktjänster, hotell, restauranger, konsulttjänster och andra tjänster.

Konsumenttjänstlagen gäller på dessa tjänster:

 • Arbete på lösa föremål. Till exempel att laga en bil eller tv.
 • Arbeta på fastigheter, byggnader eller andra fasta konstruktioner på land, i vatten eller båda. Till exempel målningsprojekt eller hemrestaureringar.
 • Lagring av lösa föremål. Till exempel magasinering av möbler eller båtar.

Vad är det för skillnad på konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen?

Konsumentlagarna skyddar dig när du köper en vara eller tjänst från ett företag. Konsumentköplagen gäller när en konsument köper lösa saker från en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen gäller istället när en konsument köper en tjänst från en näringsidkare. Konsumentköplagen ger konsumenter rätt till ersättning om det finns fel på den vara som köpts, medan konsumenttjänstlagen ger konsumenter rätt till ersättning om tjänsten inte är som avtalat.

När räknas en tjänst som felaktig?

En tjänst räknas som felaktig om den inte uppfyller de krav som ställs i konsumenttjänstlagen. Det innebär att tjänsten inte ska vara felaktig eller bristfällig, inte ha några dolda fel eller ha några fel som inte upptäckts vid kontrollen. Om tjänsten är felaktig har du som konsument rätt att begära skadestånd eller få tjänsten reparerad eller ersatt. Se till att kolla upp om du har rätt till ersättning när du tecknar försäkring..

Nedan listar vi anledningar till att en tjänst kan räknas som felaktig.

 • Resultatet inte är fackmässigt utfört.
 • Tjänsten utförs inte enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Resultatet stämmer inte överens med vad konsumenten och näringsidkaren har avtalat.
 • Tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen.
 • Om näringsidkaren inte har utfört tilläggsarbete som de är skyldig till för att undvika allvarlig skada. De har dessutom fullt ansvar för att informera konsumenten om det under arbetet uppstår behov av tilläggsarbete.
 • Resultatet inte stämmer överens med som har utlovats i reklam.

Vilka rättigheter har man enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen?

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen ger dig som konsument vissa rättigheter. Du har rätt att få en vara/tjänst som är fackmässigt utförd, som är säker och som stämmer överens med vad som har avtalats. Om varan eller tjänsten inte är fackmässigt utförd eller om det uppstår skador som är orsakade av varan/tjänsten har du rätt att begära skadestånd. Du har också rätt att få varan/tjänsten reparerad eller ersatt. Om du inte är nöjd med varan eller tjänsten har du också rätt att få pengarna tillbaka.

Distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Distansavtal och avtal utanför affärslokaler är avtal som görs mellan en konsument och en näringsidkare utan att konsumenten är närvarande. Det kan till exempel vara ett avtal som görs via telefon, internet eller post. Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen gäller även för dessa avtal.

Vad säger lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?

Konsumenten har rätt att ångra ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler inom 14 dagar. Konsumenten har också rätt att få pengarna tillbaka om varan eller tjänsten inte är fackmässigt utförd eller om det uppstår skador som är orsakade av varan/tjänsten. Konsumenten har också rätt att få varan/tjänsten reparerad eller ersatt.

Vad säger lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler när gäller den Vad har man som konsument för ångerrätt när man handlat på distans?

Konsumenten har enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Konsumenten har också rätt att få pengarna tillbaka om varan eller tjänsten inte är fackmässigt utförd eller om det uppstår skador som är orsakade av varan/tjänsten. Konsumenten har också rätt att få varan/tjänsten reparerad eller ersatt. Om konsumenten ångrar ett avtal har näringsidkaren skyldighet att återbetala konsumenten pengar inom 14 dagar från det att ångermeddelandet mottagits.

När gäller inte lagen om distansavtal?

Lagen om distansavtal gäller inte för avtal som görs mellan två företag eller mellan en näringsidkare och en privatperson som inte är konsument. Lagen gäller heller inte för avtal som görs i affärslokaler eller för avtal som görs för att tillhandahålla finansiella tjänster.

Är lagen om distansavtal tvingande?

Det korta svaret är ja, distansavtalslagen är tvingande och näringsidkaren har skyldighet att följa den. Näringsidkarens informationsskyldighet och konsumentens ångerrätt är det centrala i konsumentskyddet från distansavtalslagen. Om näringsidkaren inte följer lagen kan konsumenten begära skadestånd.

Vad som ser ut som en bra försäkring är inte alltid en bra försäkring

Det är viktigt att jämföra försäkringar och läsa igenom villkoren innan man tecknar en försäkring. Det kan vara lätt att bli lockad av ett förmånligt pris, men det är viktigt att kontrollera att försäkringen innehåller det som man behöver så att du kan hitta en bra försäkring. Det är också viktigt att kontrollera att försäkringen inte innehåller något som man inte behöver. Man bör även se till att försäkringsbolaget har bra skadehantering så att man kan va säker på att få bra hjälp när man behöver det.

Allt behöver dock inte försäkras, det finns ingen anledning till att försäkra sådant som redan täcks av de olika konsumentlagarna. Allt från att du har ångerrätt vid distansköp till att skadade varor måste ersättas, dessa delar behöver du ingen försäkring för. Därför är det viktigt att känna till konsumentlagarna.

Summering

Alla de ovanstående försäkringarna är frivilliga försäkringar, däremot så är det lag att man måste ha en trafikförsäkring om man äger ett fordon som bil eller motorcykel som du använder. Här kan man antingen teckna det som heter helförsäkring eller det som kallas för halvförsäkring. Beroende på vilken man tecknar får man olika mycket skydd om det skulle ske någonting ute på vägarna.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Det uppstår nästan alltid frågor kring försäkringar, vi har samlat de mest vanliga här.

Vad är en försäkring?

En försäkring är ett avtal mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare som ger försäkringstagaren ekonomisk ersättning om en viss händelse inträffar. En försäkring skyddar dig mot ekonomiska förluster som kan uppstå vid olyckor eller skador.

Vilka försäkringar behöver jag?

Det beror helt på dina behov och din situation. Det är viktigt att du jämför olika försäkringar och läser igenom villkoren innan du tecknar en försäkring. Du bör också kontrollera att du inte försäkrar något som du redan har lagstadgad rätt till ersättning för.

Vem har billigast försäkringar?

Det beror helt på vilken typ av försäkring du letar efter. Det är viktigt att jämföra olika försäkringsbolag och se vilka som erbjuder bäst pris och vilka som har bäst service.

Vilket försäkringsbolag har bästa hemförsäkringen?

Det är svårt att säga vilket försäkringsbolag som har bästa hemförsäkringen eftersom det beror helt på dina behov och din situation. Det är viktigt att jämföra olika försäkringsbolag och se vilka som erbjuder bäst pris och vilka som har bäst service.

Om du inte vet var du ska börja så rekommenderar vi att börja med att jämföra dessa försäkringsbolag som alla har flertalet olika försäkringar att erbjuda.

 • Länsförsäkringar
 • Folksam
 • IF Skadeförsäkringar
 • Trygg-Hansa
 • Moderna
 • ICA Försäkringar

Det är viktigt att jämföra olika försäkringsbolag och se vilka som erbjuder bäst pris och vilka som har bäst service. Det är också viktigt att kontrollera att försäkringen innehåller det man behöver och som sagt att man inte försäkrar något som man redan har lagstadgad rätt till. Hos oss kan du jämföra försäkringar och se till att du hittar rätt försäkring för dig.