Båtförsäkring

Till skillnad från andra motorfordon så som motorcykel eller bil, så finns det inga krav på att du behöver ha en försäkring på din båt. Däremot är det en väldigt bra idé att ha någon form av försäkring ifall olyckan skulle vara framme.

Om du har en båt så är det alltid en bra idé att försäkra den. På så sätt är du skyddad om båten skulle bli skadad eller stulen. Din försäkring kan också hjälpa till att betala om du av någon anledning skulle bli skadeståndsskyldig efter att ha orsakat skada på person eller sak. Men vad en båtförsäkring verkligen täcker kan precis som med andra försäkringar variera stort, därför är det viktigt att du jämför försäkringar innan du bestämmer dig för vilken som är rätt för dig.

När och var gäller en båtförsäkring?

Hur din försäkring gäller kan variera stort mellan olika försäkringar och bolag. Av den anledningen är det alltid en bra idé att läsa det finstilta och att ringa ditt försäkringsbolag och fråga om du skulle känna dig osäker. Ska du till exempel ut på en långtur istället för att hålla dig inom närmsta vik, så är det viktigt att du kontrollerar att din försäkring gäller under hela rutten. I annat fall är det viktigt att du köper ett tillägg så att du och din båt är skyddad från resans början till slut.

De vanligaste giltighetsområdena som du kan hitta i båtförsäkringars villkor är:

*Sverige, Danmark, Finland, Norge (och territorialvattnen söder om polcirkeln)

*Östersjön med angränsande hav och vikar

*Kattegatt och Skagerack (öster om linjen Hanstholm-Lindsnes)

Planerar du att hyra ut din båt eller tävla med den så finns det ofta speciella regler och tillägg som du kan behöva.

Som regel så förnyas din försäkring varje år när premien betalas. Säljer du båten så kan du självklart säga upp din försäkring i förtid.

Uthyrning och tävling

Om du planerar att hyra ut din båt eller delta i motortävlingar och kappseglingar så kan det vara så att försäkringsbolaget har särskilda regler som gäller. När det gäller tävlingar så är det viktigt att undersöka vilka begränsningar och undantag som finns i din försäkring. Till exempel så är det vanligt att din försäkring inte täcker skador som inträffar under tävlingen.

När det gäller uthyrning så finns det ofta även där särskilda regler och villkor, samt olika begränsningar i din försäkring. Om det till exempel skulle vara så att du hyr ut din båt till någon som sedan stjäl din båt så täcks detta oftast inte av vanliga båtförsäkringar. Enligt försäkringsvillkoren så räknas det inte som stöld då du frivilligt lämnat över båten till tjuven ifråga. Så om du planerar att hyra ut din båt så är det viktigt att du kontrollerar villkoren och ifall du eventuellt behöver köpa någon form av tillägg som skyddar dig ifall din båt skulle bli stulen vid uthyrning.

Aktsamhetskrav

Oavsett vad för slags motorfordon som du har så är det vanligt att dennes försäkring kommer med någon form av aktsamhetskrav. Handlar det om till exempel en bil eller motorcykel så brukar dessa krav ofta vara ganska självklara, oavsett om du läser igenom villkoren eller ej. Men när det gäller båt så är det inte alltid lika självklart.

Ett vanligt aktsamhetskrav för båtar är till exempel att en utombordsmotor måste vara låst med ett godkänt lås och beroende på effekt kan det också vara krav på att den är fastbultad för att ersättas.

Om du inte har uppfyllt aktsamhetskraven för din båt så minskas din ersättning, normalt med mellan 25-50%, men beroende på graden av oaktsamhet så kan ersättningen helt utebli. För att vara på den säkra sidan så är det därför viktigt att du noga kontrollerar vad som väntas av dig så att du inte står där utan ersättning över en enkel miss.

Varför du ska jämför försäkringar för båt

Precis som med alla andra försäkringar som du kan tänkas samla på dig över ditt liv så är det alltid viktigt att noga kontrollera vad som ingår i en försäkring och att det täcker dina behov. Det är väldigt enkelt att bara titta till priset, men villkoren är precis lika viktiga för att se till att du har ett fullgott skydd som ger dig full täckning oavsett vad du planerar att använda båten till.

En försäkring gäller i regel ett kalenderår i taget och det är alltid en bra idé att göra en ny jämförelse av försäkringar varje år innan du förnyar din försäkring. Detta eftersom väldigt mycket kan förändras över ett år och vad som var en bra försäkring förra året kanske är mindre bra iår.