Hundförsäkring

Oavsett om du kommer hem med en söt liten hundvalp eller en lite äldre vovve så är kanske det sista man vill tänka på är vad som kommer hända om hunden blir sjuk eller skadar sig. De flesta hundar i Sverige är försäkrade, men det finns många som fortfarande går utan försäkring, och i många fall kan det ibland vara skillnaden mellan om du behöver välja mellan din ekonomi eller hundens liv när olyckan väl är framme.

Veterinärkostnader för en hund kan snabbt skena iväg, även om du gjort allt du kunnat för att förhindra att din bäste vän ska bli sjuk eller skada sig. De flesta hundar i Sverige idag har någon form av hundförsäkring och detta kan göra en enorm skillnad för dig och din plånbok när olyckan väl är framme. Vad som täcks av din försäkring kan dock variera stort mellan de olika bolagen och även saker som din hunds ras och dina egna behov kan påverka huruvida en försäkring är bra för dig eller inte. Det är därför alltid en bra idé att jämför försäkringar och kontrollera att du och din hund verkligen får det skydd ni behöver innan ni tecknar en försäkring.

Hur mycket kan jag behöva betala själv om jag inte har försäkring?

Beroende på vad för behandling som din hund kan tänkas behöva när den blir sjuk eller råkar ut för en olycka så kan kostnaderna snabbt skena iväg. Behöver hunden dessutom medicin så kan kostnaderna öka ytterligare. I regel så kan en operation efter en olycka kosta mellan 15 000 och 30 000 kronor, medan enklare rutinoperationer brukar ligga på runt 4000 till 8000 kronor. Om du sedan lägger till kostnader för rehabilitering, medicin och andra omkostnader så kan du se hur snabbt kostnaderna kan gå upp.

Skulle din hund dessutom behöva MR eller CT-undersökningar så kan kostnaden vara över 10 000 kronor.

Vad ingår i en hundförsäkring?

När vi tänker på hundförsäkring så tänker vi kanske främst på veterinärvård och detta är ofta grunden i de flesta hundförsäkringar. Denna brukar vanligtvis täcka undersökning och utredning, liksom behandling av sjukdom eller skada. Vissa billigare försäkringar täcker däremot ofta bara skada, vilket betyder att du själv får stå för kostnaden om din hund blir sjuk. Ofta är det värt det att lägga några extra tior på din försäkring för att se till att din hund är skyddad även för sjukdom.

Vissa försäkringar innehåller också även någon form av livförsäkring, men det går också att köpa det som tillägg. Denna försäkring ger dig ersättning om din hund skulle avlida till följd av olycka eller sjukdom. Dock brukar denna ersättningen minska efter en viss ålder för att sedan helt sluta att gälla ofta runt 7-8 år.

Notera dock att alla försäkringar inte är skapade lika och det är alltid en bra idé att noga läsa igenom villkoren innan du bestämmer dig. Vissa försäkringar gör skillnad på bland annat ras, tidigare sjukdom eller skador, samt din hunds ålder. Detta betyder att du hos vissa bolag inte kan få ersättning för vissa sjukdomar eller skador beroende på ras eller din hunds sjukdomshistoria. Till exempel är det vanligt att olika försäkringsbolag utelämnar ersättning för problem med hundens nos eller luftstrupe om det är en ras med platt nos, så som mops eller bulldog.

Tilläggsförsäkringar och specialförsäkringar

Beroende på försäkringsbolag så finns det en hel uppsjö av olika tilläggsförsäkringar att välja bland för din hund. Dessa inkluderar medicin, rehabilitering, livförsäkring och användbarhetsförsäkring, om detta inte redan ingår i din grundförsäkring.

Det finns också flera olika specialförsäkringar om du använder din hund för ett särskilt syfte så som avel eller jakt. Dessa försäkringar är designade för att täcka specifika händelser som är vanliga för just dessa hundar, men som kanske inte drabbar andra hundar.

Varför du bör jämföra försäkring för din hund

Som tidigare nämnts så kan det skilja sig ganska rejält från försäkring till försäkring och det finns många olika saker som spelar in i huruvida det är rätt försäkring för dig och din hund eller inte. Det är alltid en bra idé att undvika att stirra sig blind på kostnaden och istället fokusera på vad som är inkluderat i din försäkring och om det uppfyller både dina och din hunds behov.

Några saker som kan vara bra att kolla på är hur stort veterinärsvårdsbeloppet är per försäkringsår. Detta är hur stor ersättning du kan kräva ut under ett år om din hund skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Vanligtvis kan du välja ett belopp mellan 20 000 och 120 000 kronor. Många bolag sänker detta beloppet ner till ett visst belopp när din hund börjar bli lite äldre, vanligtvis runt 7-8 års ålder. Det finns dock vissa bolag som inte sänker detta beloppet överhuvudtaget, därför är det en bra idé att kontrollera det på förväg.

Det är också en bra idé att kontrollera självrisken samt självriskperioden som kommer med din försäkring. Självrisken har både en fast och en rörlig del som du behöver betala när hunden behöver veterinärvård. Den fasta summan brukar ligga på mellan 1200-3000 kronor, medan den rörliga självrisken ligger på mellan 15-25%. Den fasta självrisken behöver du bara betala en gång under självriskperioden, medan du behöver betala den rörliga avgiften vid varje veterinärbesök. Hur lång självriskperioden gäller varierar även här från bolag till bolag, men brukar i regel vara mellan 100-365 dagar. Dessa dagar räknas från ditt första veterinärbesök.

Många försäkringar täcker ofta även medicin och rehabilitering, men i vissa fall kan du behöva köpa det som ett tillägg i din försäkring. Detsamma gäller för bland annat MR och CT-undersökningar.