Kattförsäkring

Har du katt så är du antagligen redan väl medveten om att de har en förmåga att vilja vara med överallt och klättra på allt de kan hitta med varierande resultat. För det mesta är det kanske inga problem, men har du riktigt otur så kan det sluta med att katten skadar sig och kan behöva veterinärvård. Detta kan bli väldigt dyrt om du inte har en försäkring.

Till skillnad från oss människor så har varken katter eller andra husdjur subventionerad sjukvård av staten vilket betyder att notorna som du kan behöva betala för veterinärvård snabbt kan skena iväg i pris. Då din katt ofta är en del av din familj så är det aldrig kul att behöva välja mellan kattens liv och din egen ekonomi om olyckan skulle vara framme och katten behöver dyr behandling. En försäkring kan göra en enorm skillnad i det här fallet, men vad som verkligen ingår i din försäkring kan variera stort från bolag till bolag, därför är det alltid en bra idé att jämför försäkringar innan du bestämmer vilken som är rätt för dig och din katt.

Vad du bör tänka på innan du tecknar försäkring

Det finns gott om försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för katter och det kan kännas trist och långtradigt att behöva gå igenom villkoren för varje försäkring du tittar på. Dock kan dessa skilja sig ganska enormt från försäkring till försäkring och det är viktigt att du är införstådd med vad som gäller för dig och din katt.

Den billigaste basförsäkringen brukar generellt täcka veterinärvård vid olycksfall, men det är inte alltid dessa försäkringar täcker sjukdom.

Hur stor summa som ersätts per försäkringsår kan även det skilja sig mellan olika försäkringar och detsamma gäller för självrisk och andra villkor. Dessa bestäms i regel när du tecknar försäkringen eller vid förfallodagen. Rent generellt så brukar en försäkring gälla för ett år i taget.

Vanligtvis brukar självrisken som erbjuds ha en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalar du en gång per självriskperiod, oavsett hur många veterinärbesök som du behöver göra, medan du betalar den rörliga självrisken varje besök.

Hur lång en självriskperiod är varierar även här mellan försäkringsbolag så kontrollera detta i förväg.

Hur stor fast och rörlig självrisk du betalar är även något som du själv bestämmer när du tecknar försäkringen. Notera dock att detta spelar inte bara in på hur stor premie du behöver betala, utan också hur stor del av veterinärkostnaden som du själv får stå för. Rent generellt så innebär en lägre självrisk en högre ersättningsnivå med en högre årspremie, medan en högre självrisk betyder en lägre årspremie, men samtidigt får du också betala en högre del av kostnaden när din katt blir sjuk eller skadad.

När ska jag försäkra min katt?

Man kan ofta försäkra katten från att den är runt 4-6 veckor gammal. För att få det bästa skyddet så rekommenderas det att man försäkrar katten innan 4 månaders ålder.

Om din katt har haft några tidigare kända sjukdomar eller skador innan du tecknade försäkringen så kommer dessa oftast att uteslutas från ersättning i fortsättningen. Det betyder att om dessa sjukdomar eller skador skulle skapa problem i framtiden så kommer du antingen få minskad ersättning eller ingen alls. Detsamma gäller också om du byter försäkringsbolag.

När du tecknar en ny försäkring så är det vanligt att det finns en viss karenstid innan försäkringen börjar att gälla för din katt. Denna brukar ofta vara på runt 20 dagar, och det innebär att om katten skulle bli sjuk under den tiden så kommer du inte få någon ersättning för veterinärkostnader. Olycksfall har som regel ingen karenstid dock utan börjar gälla direkt.

Bör jag försäkra en äldre katt?

För att få bästa skydd för din katt så är det som sagt bättre att försäkra den så tidigt som möjligt, men det betyder för den skull inte att du ska strunta i att försäkra din äldre katt heller. Skillnaden när du försäkrar en äldre katt är att du ofta kan behöva ett veterinärintyg som visar att din katt är frisk innan du tecknar din försäkring. Vissa bolag har också en gräns för hur gammal din katt får vara när du tecknar en försäkring. Detta gäller kanske framförallt när det gäller livförsäkringar. Vanligtvis brukar ersättningen för en livförsäkring börja minska vid en viss ålder, vanligtvis runt 8 år, för att sedan utebli helt och hållet när katten är runt 13 år gammal. Detta varierar dock från bolag till bolag så kontrollera vad som gäller för just din katt.

Finns det något som försäkringen inte täcker?

Som regel så brukar inte medfödda sjukdomar eller skador täckas av en kattförsäkring, detsamma gäller skador och sjukdomar som är kända innan försäkringen har tecknats.

Vissa tandsjukdomar så som Parodontit (tandlossning), tandsten och andra sjukdomar som drabbar tänder och tandkött ersätt i regel inte då det anses vara sjukdomar som enkelt kan förebyggas med tandborstning och tandvård.

Annat som inte täcks är bland annat kastration, så länge det inte föregås av en medicinsk anledning, navelbråk och kryptorkism.

Jämför försäkringar för din katt

När du köper en försäkring för din katt så är det ofta så är det inte garanterat från början att du får ett skydd som passar dig och din katt. En ren basförsäkring saknar ofta ersättning för till exempel medicin och det kan krävas att du köper ett tillägg för att se till att även detta täcks. Vissa försäkringar har också specifika villkor beroende på ras, vilket betyder att vissa försäkringar helt enkelt inte ger någon ersättning för sjukdomar eller skador som anses vara rastypiska, till exempel problem med andningsorganen för plattnosade katter. Att läsa igenom villkoren för en försäkring tar ofta lång tid och är långtråkigt, men det är viktigt för att garantera att din katt verkligen är skyddad när olyckan är framme.