Fritidshusförsäkring

Om du äger en sommarstuga eller en annan form av fritidshus där du inte bor permanent men till exempel spenderar tid på semestern eller anna fritid, så kan det vara en bra idé att tänka på en fritidsförsäkring. På detta sätt så kan du vara säker på att ditt fritidshus är skyddat från olyckor och annat som ditt fritidshus kan drabbas av.

Ett fritidshus fungerar på många sätt på samma sätt som en villaförsäkring, men det finns också flera skillnader. Vad många inte tänker på är att ditt fritidshus, oavsett om det är en sommarstuga eller annat, inte täcks av din vanliga hemförsäkring. Detta betyder att om olyckan skulle vara framme, till exempel en brand eller vandalism, så kommer du inte kunna få någon ersättning från försäkringsbolaget. För att försäkra att du får den försäkring som passar bäst för dina behov så är det alltid en bra idé att jämför försäkringar mellan olika bolag, då dessa ofta kan variera stort, inte bara i pris utan också i vad som är inkluderat i din försäkring.

Vad är skillnaden mellan en villaförsäkring och en fritidshusförsäkring?

Närmare 97% av svenskarna har en hemförsäkring, och bor du dessutom i ett fristående hus så som en villa så tecknar många också en villaförsäkring. Försäkringsbolagen brukar ofta baka ihop hem och villaförsäkringen till en gemensam försäkring om du tecknar båda på samma gång. Till skillnad från bara en hemförsäkring så ger en villaförsäkring också skydd till sådana aspekter som är unika för just villor eller andra fristående hus, som till exempel olika läckage från rör eller taket, naturskador eller brandskador, osv.

En fritidshusförsäkring fungerar på många sätt på samma sätt som en villaförsäkring när det gäller det skydd som de erbjuder. Det är ju trots allt även här ett fristående hus, så skador så som brand, läckage och naturskador är inkluderade. Utöver detta så täcker en fritidshusförsäkring också olika nivåer av stöld och skadegörelse, och de täcker även skador på till exempel friggebodar.

Så vad är skillnaden då? Skillnaden är att till skillnad från en villaförsäkring så måste en fritidshusförsäkring tecknas separat från hemförsäkringen. Detta eftersom du inte bor permanent i ditt fritidshus. Skulle du däremot bo permanent i ditt fritidshus så är det en villaförsäkring som du ska teckna istället.

Beroende på försäkringsbolag så ingår ibland fritidshus i din hemförsäkring, men då detta ofta inte är fallet så är det alltid en bra idé att jämföra försäkring och teckna en separat försäkring till ditt fritidshus. Annars finns det en risk att du står utan ersättning om olyckan skulle vara framme och ditt fritidshus till exempel brinner ner.

Varför ska jag jämför försäkringar för mitt fritidshus?

Precis som andra försäkringar så kan en försäkring för ditt fritidshus skilja sig enormt från bolag till bolag, inte bara i priset utan också vad som är inkluderat. För att se till att din försäkring täcker dina behov så är det därför en bra idé att jämföra flera olika försäkringar mellan olika bolag innan du bestämmer dig.

Vad ingår i en fritidshusförsäkring?

En fritidshusförsäkring ger kanske främst skydd just för huset, men även tomten och friggebodar kan ingå i skyddet. Det kan också inkludera de saker som du förvarar i ditt fritidshus upp till ett visst belopp.

Hela huset omfattas av din fritidshusförsäkring, och detta inkluderar väggar, golv och tak, men även inredning i kök och badrum, liksom rörledningar och värmepannor samt andra installationer. Både mindre och större brandskador inkluderas, oavsett om det bara är mindre sotskador eller om hela huset har brunnit ner. Vattenskador från till exempel rör och badrum inuti huset ersätts, men du får sällan ersättning för vattenskador som kommer utifrån från taket, dräneringen eller fasaden.

Även andra byggnader så som uthus eller friggebodar kan vara inkluderade i din fritidshusförsäkring, liksom tomten och till exempel murar och liknande.

Till skillnad från en vanlig hemförsäkring så täcker en fritidshusförsäkring däremot inte resor, överfall eller ett så kallat bortaskydd för lösöre.

Fullvärde eller första risk?

Normalt när du tecknar en fritidshusförsäkring så tecknar du en försäkring med ett så kallat fullvärde. Detta betyder att hela husets värde är försäkrat, så om ditt hus skulle brinna ner så får du ett likvärdigt hus återuppbyggt.

Vill du hellre teckna en försäkring med en lägre premie så kan du teckna en så kallad första risk. Detta betyder att du tecknar ett visst belopp som blir den högsta ersättningen oavsett vilken skada som inträffar. Som regel så får du i detta fall ofta ta hand om återuppbyggnaden själv, inklusive anlita företag och hantverkare.