Barnförsäkring

När du har barn så är nog det sista du vill behöva tänka på att de skulle skada sig eller bli sjuka, men sanningen är tyvärr att det ofta händer. Brutna ben men olika sjukdomar är relativt vanligt och med en ordentlig barnförsäkring så kan du se till att ditt barn är tryggt om olyckan skulle vara framme.

Det är vanligare för ett barn att få bestående men från sjukdomar än från olycksfall, därför är det viktigt att du har en barnförsäkring som täcker båda delarna. Det är också bra att komma ihåg att teckna din försäkring så tidigt som möjligt då försäkringsbolag inte täcker något som hänt eller uppkommit innan försäkringen har tecknats. Villkoren mellan försäkringsbolag kan skilja sig enormt så det är alltid en bra idé att jämför försäkringar för att se till att ditt barn får ett fullt skydd.

Vad ska en barnförsäkring täcka?

Medicinsk invaliditet är när barnet har en bestående nedsättning på sin fysiska eller psykiska funktionsförmåga som orsakats av ett olycksfall eller av sjukdom. Hur mycket du kan få i ersättning för medicinsk invaliditet varierar dels mellan bolag då de gör olika bedömningar, men också beroende på invaliditetsgrad. I regel så brukar barnet vid 50% invaliditet få ersättning på runt 120% av försäkringsbeloppet medan maxbeloppet vid 100% invaliditet ligger på 300%. Denna ersättning betalas ut som ett engångsbelopp.

Ekonomisk invaliditet brukar också kallas förlorad arbetsförmåga och är en bestående nedsättning av barnets arbetsförmåga med åtminstone 50% efter en olycka som samtidigt medfört medicinsk invaliditet.

Även denna ersättning betalas ut som ett engångsbelopp och hur mycket du får beror på invaliditetsgraden. I regel så brukar 100% invaliditet ge ersättning på 200% av försäkringsbeloppet. Hur stor nedsättningen är bedöms i förhållande till barnets arbetsförmåga innan sjukdomen eller skadan inträffade. Detta är också en ersättning som betalas ut i sista hand när alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering har utretts.

Skulle ditt barn bli diagnostiserat med en allvarlig sjukdom så som cancer, brännskador eller andra livförändrande åkommor så betalas även här en diagnosersättning ut som en engångssumma. Detta belopp varierar stort mellan olika försäkringar och täcker endast vissa diagnoser hos vissa bolag.

Skulle ditt barn bli sjukt eller få funktionshinder som kräver att du stannar hemma och tar hand om barnet så kan du få bidrag för vård av allvarligt sjukt barn av Försäkringskassan. Blir du beviljad detta bidrag så betalar även din försäkring ut en vårdersättning som kompletterar detta bidrag. Hur mycket du får ut räknas ut i förhållande till bidraget och den nedsatta arbetsförmågan och betalas ut månadsvis. I snitt brukar beloppet ligga på runt 9000 kronor i månaden.

En bra barnförsäkring ska även ge dig ersättning för sjukhusvistelse, oavsett om den är akut eller en ”vanlig” sjukhusvistelse, till exempel för ett mindre akut olycksfall eller sjukdom så som ett brutet finger.

Blir ditt barn inskrivet på sjukhus över minst en natt så betalas ersättningen ut dagligen i 365 dagar och summan brukar vanligtvis ligga på runt 600 kronor per dag.

Annat som kan täckas av en barnförsäkring

En bra barnförsäkring ska även ge ersättning för bland annat vård i hemmet efter sjukhusvistelse, kristerapi, ärrersättning, rehabilitering och kostnad för hjälpmedel, livsförsäkring och kostnader för vård, resor och läkemedel.

Om någon av barnets försörjare skulle dö så blir barnförsäkringen kostnadsfri tills dess att barnet fyller 18 år. Det räcker att endast ett av barnets försörjare dör för att detta ska börja gälla.

Vad täcks inte av en barnförsäkring?

Precis som med många andra försäkringar så finns det också flera saker som inte täcks av en barnförsäkring. Även här varierar det från bolag till bolag så det lönar sig att shoppa runt lite och jämför försäkringar innan du väljer en som passar bäst för er.

Skada eller sjukdom som fanns innan du tecknade försäkringen täcks sällan eller har minskad ersättning. Detta är också viktigt att ha i åtanke om du skulle byta försäkring vid ett senare tillfälle.

Till detta räknas också vissa sjukdomar som är undantag från de flesta försäkringar. Dessa varierar från bolag till bolag men brukar vanligtvis inkludera sjukdomar så som ADHD, cp-skada, epilepsi och blödarsjuka. Vissa försäkringar erbjuder ibland tilläggsförsäkringar för vissa medfödda sjukdomar så det är värt att kolla upp i förväg om ditt barn lider av någon medfödd åkomma.

Även självförvållade skador täcks inte av barnförsäkringar.

Räcker inte kommunens försäkring?

Samtliga barn är försäkrade genom kommunen men denna försäkring är väldigt begränsad och sällan tillräckligt för de flesta barn. Denna försäkring täcker endast olycksfall och gäller dessutom endast på skoltid. Med andra ord så är barnet oskyddat från både sjukdom och om det skulle skada sig under fritiden. En privat barnförsäkring ser till att ditt barn är försäkrad dygnet runt och den täcker både sjukdom och olycksfall från samma stund som du tecknat den.

Jämför försäkringar för barn

Då försäkringar skiljer sig ganska enormt från bolag till bolag så lönar det sig att shoppa runt lite och jämför försäkringar innan du bestämmer dig. Med det sagt så är det också viktigt att du försäkrar ditt barn så tidigt som möjligt, gärna så snart det kommer hem från BB. Detta eftersom försäkringar inte täcker några skador eller sjukdomar som uppkommer innan försäkringen har tecknats och ofta kan du bara få begränsad ersättning eller ingen alls för dessa i fortsättningen. Detta är också viktigt att komma ihåg om du planerar att byta försäkring för ditt barn. Då vissa bolag kan neka en försäkring till ett barn beroende på sjukdoms och skadehistorik så är det alltid viktigt att du har detta i åtanke och aldrig avslutar en försäkring innan du har tecknat en ny.