Olycksfallförsäkring

Vi svenskar har ett väldigt bra och prisvärt sjukvårdssystem så det är väldigt enkelt att tänka sig att en olycksfallsförsäkring kan vara onödigt. Men sanningen är att när olyckan väl är framme så kan en olycksfallsförsäkring göra en enorm skillnad.

Precis som namnet antyder så ger en olycksfallsförsäkring dig ersättning när du råkar ut för en olycksfallsskada. Denna typ av försäkring är kanske framförallt viktig om din skada är så allvarlig att du får bestående men, i det fallet finns det möjlighet för dig att få invaliditetsersättning. Precis som med andra försäkringar så kan både villkor och krav skilja sig enormt mellan olika olycksfallsförsäkringar, därför är det alltid en bra idé att jämför försäkringar innan du bestämmer dig vilken som är rätt för dig.

Vad kan jag få ersättning för av en olycksfallsförsäkring?

Vad du kan få ersättning för varierar från försäkring till försäkring, men i regel kan du ofta få ersättning för kostnader i samband med vård efter ett olycksfall. Även ärr efter skada, benbrott, bestående fysisk eller psykisk skada (så kallad medicinsk invaliditet), om du inte kan arbeta eller om du får bestående nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet), eller om du avlider till följd av olycksfallet.

Hur mycket du får i ersättning beror på flera olika faktorer, bland annat hur stort försäkringsbelopp som du har valt när du tecknade försäkringen. Notera dock att detta belopp ofta sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir.

Individuell försäkring eller gruppförsäkring?

Det är inte helt ovanligt att du omfattas av en gruppolycksfallsförsäkring genom ditt jobb. I detta fall så har en företrädare, ofta din arbetsgivare, ingått ett avtal med försäkringsbolaget, och du i din tur tillhör försäkringen genom din anställning. I vissa fall är den obligatorisk, andra gånger kan du erbjudas att teckna den om du vill.

Det är också vanligt att ingå i gruppförsäkring genom ditt fackförbund eller andra föreningar som du är medlem i.

I dessa fall så gäller din försäkring fram tills du avslutar ditt medlemskap eller din anställning.

Du kan självklart också teckna en separat individuell försäkring samtidigt som du har en gruppförsäkring hos ditt jobb eller annanstans.

Vad räknas som ett olycksfall?

Det är här som saker kan bli lite krångligare, då det alltid inte är så enkelt att avgöra vad som räknas som ett olycksfall. Enligt försäkringsvillkoren så ska fyra kriterier vara uppfyllda för att din skada ska räknas som olycksfall; kroppskada, ofrivillig, plötsligt och yttre händelse. Med andra ord så räknas ett olycksfall som en kroppsskada som du drabbats av genom en plötslig yttre händelse eller någon form av våld emot kroppen.

Skulle du få en muskelbristning när du är ute och springer så räknas det inte som ett olycksfall, men om du däremot skulle snubbla på en sten och skada benet så är det en olycksfallsskada. Detsamma om du till exempel skulle bli påkörd av en bil när du är ute och promenerar.

Viktigt att komma ihåg är också att det finns en lång rad av olika aktiviteter som inte täcks av din försäkring även om de rent tekniskt skulle uppfylla kriterierna för det. Exempel här är bland annat olika extremsporter så som dykning eller bungyjump som väldigt sällan täcks av olycksfallsförsäkringar. Även skador om du åker skidor off-pist eller om du klättrar berg, bland annat. I vissa fall är det möjligt att köpa tillägg som täcker även dessa aktiviteter så det skadar inte att kolla med ditt försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkring för seniorer

Bara för att man blir pensionär så betyder det inte att livet tar slut där – och tyvärr så gör inte olycksfallen det heller. Planerar du ett aktivt liv som pensionär så kan det vara en bra idé att ha en olycksfallförsäkring även här om du skulle skada dig. Dock är det sällan möjligt att teckna en ny olycksfallförsäkring efter 55 år, och många upphör så snart du fyller 65 år. I det här fallet är det istället en bra idé att fråga ditt försäkringsbolag om en seniorförsäkring eller en 55+ försäkring. Dessa försäkringar erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vanlig olycksfallsförsäkring för vuxna och den gäller livet ut.

Varför du bör jämför försäkringar för olycksfall

Precis som med andra försäkringar så kan villkor variera enormt mellan försäkringar och från bolag till bolag. För att se till att den försäkring du väljer verkligen lever upp till dina krav och behov så är det därför alltid en bra idé att shoppa runt lite och jämföra olika försäkringar innan du bestämmer dig. Då vissa aktiviteter och olycksfall ibland inte täcks av en olycksfallsförsäkring så är det alltid en bra idé att kolla upp på förväg att du har ett fullgott skydd oavsett vad du har för dig.