Villaförsäkring

Om du bor i villa eller annat fristående hus så är det en bra idé att skaffa dig en villaförsäkring utöver din vanliga hemförsäkring. På så sätt är både din villa och tomt skyddad om något skulle hända.

En villa försäkring består av flera olika delar. Utöver ett skydd för själva huset och tomten så är får du också ett ansvarsskydd och ett rättskydd. De flesta försäkringsbolag säljer villaförsäkringen i kombination med hemförsäkringen och den klar fördel här är att du i många fall slipper att betala dubbla självrisker om något skulle hända med byggnaden och dina ägodelar (lösöre). För att få bästa deal på dina försäkringar så är det alltid en bra idé att jämför försäkringar för att hitta den som bäst passar dina behov.

Vad täcker en villaförsäkring?

En villaförsäkring täcker kanske framförallt ditt hus, men det ger också visst skydd för tomten och andra byggnader som du kan ha på tomten, så som garage, friggebod och förråd. För att de ska räknas i din försäkring så är det dock viktigt att du anmäler även dem i försäkringsbrevet.

Din villaförsäkring täcker även ansvarsskydd och rättsskydd. Du kan också utöka ditt skydd genom att köpa ett allriskskydd till din villa.

Vad ingår i en villaförsäkring?

Hela ditt hus omfattas av din villaförsäkring, och detta inkluderar väggar, golv, tak, köks- och badrumsinredning, värmepanna och andra installationer som till exempel olika rörledningar. Olika brandskador, oavsett om det bara gäller enklare sotskador eller att hela huset har brunnit ner täcks även det av din villaförsäkring. När det gäller vattenskador så täcks skador från rör eller badrum inuti huset. Dock får du ofta inte ersättning för vattenskador som kommer utifrån från till exempel yttertaket, fasaden eller dräneringen.

Även andra byggnader är omfattade av din försäkring, så som fristående garage och uthus, men det krävs att de är angivna i försäkringsbrevet.

Många gånger kan du få ersättning för skador på din tomt, så som träd, växter, gångar och uppfarter så länge de tillgör byggnaden och skadorna har uppstått efter till exempel ett jordskred eller liknande. Däremot brukar skador från översvämning eller storm inte ingå i en basförsäkring utan det kan krävas att du tecknar en utökad försäkring eller tillägg för att vara skyddad även här.

Till din tomtmark hör även staket, flaggstång, trädgårdsbelysning och bryggor.

Fullvärde eller första risk

Vanligtvis när du tecknar en villaförsäkring så brukar du teckna till fullvärde. Detta betyder att hela din villas värde är försäkrat så om ditt hus till exempel skulle brinna ner så får du en ny likvärdig villa återuppbyggd på samma grund.

Du har också möjlighet att teckna en ”första risk” till ditt hus. I det fallet så tecknar du ett visst belopp som blir max-ersättningen som du kan få, oavsett vad för skada som inträffar. I det fallet så får du ofta själv ta hand om återuppbyggnaden och anlita företag och hantverkare.

Ansvarsskydd och rättsskydd

Om du skulle bli skadeståendsskyldig till dina besökare eller grannar så kan försäkringsbolaget ofta betala ut någon form av ersättning. Detsamma gäller för kostnader för ett juridiskt ombud om du skulle hamna i tvist med någon, till exempel säljaren av villan eller en hantverkare.

Utökat skydd

En basförsäkring ger redan ett väldigt brett skydd för din villa, men om du vill öka ditt skydd så kan du antingen köpa en tilläggsförsäkring eller en mer omfattande försäkring. Vad som ingår i dessa försäkringar varierar mellan olika försäkringsbolag men i regel brukar de alltid innehålla en allrisk som ger dig skydd för plötsliga och oförutsedda händelser som inte täcks av grundskyddet. Som exempel så ingår ofta skydd vid översvämning, att en stege som står uppställd mot fasaden plötsligt faller och skadar ett fönster eller att en drönare flyger in och skadar husväggen. Även bland annat förhöjd ersättning vid hussvampangrepp kan köpas som tillägg till din försäkring.

Varför du bör jämför försäkringar

Vad som ingår i en försäkring kan skiljas ganska stort från försäkringsbolag till försäkringsbolag, därför är det alltid en fördel att shoppa runt lite innan du tecknar en försäkring. I regel så gäller en villaförsäkring i ett år i taget och det skadar inte att titta runt lite igen innan du förnyar din försäkring då väldigt mycket kan förändras under ett år. Vad som var en bra deal förra året kanske inte är det iår.

Innan du bestämmer dig för en försäkring så är det också bra att noga kontrollera vad som verkligen ingår i din försäkring för att på så sätt se till att du får ett ordentligt skydd om olyckan skulle vara framme.