Företagsförsäkring

När du startar eget företag så är det mycket att hålla koll på. En av dessa saker är vilka försäkringar som du bör ha både för dig, dina anställda och företaget i stort. Då behoven skiljer sig från bransch till bransch och utefter behov så kan det kännas som att ta sig igenom en djungel för att hitta den försäkringen som passar bäst för dig.

Försäkringar är en viktig del att se över och hålla noga koll på när du startar eget företag. För att se till att du är ordentligt skyddad så är det därför alltid en bra idé att kontakta flera olika försäkringsbolag och jämför försäkringar innan du väljer de försäkringar som passar bäst för dig.

Om du driver ditt företag hemifrån

Något du bör ha i åtanke om du driver ditt företag hemifrån är att din hemförsäkring inte täcker näringsverksamhet, utan den täcker bara sådant som används för privat bruk. Detta betyder till exempel att du inte kan få ersättning för verktyg, lager eller produkter som hör till ditt företag. Använder du samma dator både på jobbet och privat så räknas den ofta som tillhörande till ditt företag och ersätts därför inte av din hemförsäkring. Med andra ord så behöver du teckna separata försäkringar för ditt företag också, även om du driver ditt företag hemifrån, annars riskerar du att stå där helt utan ersättning om olyckan skulle vara framme eller om du till exempel skulle bli bestulen.

Vad är en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring är egentligen inte en enda försäkring utan det är en kombination av flera olika försäkringar och paket. Dessa kan variera enormt mellan olika branscher, men även olika försäkringsbolag. En företagsförsäkring omfattar bland annat egendomar, ansvar, om du skulle bli skadeståndsskyldig, rättskydd och avbrott i din verksamhet. Utöver det kan det även finnas andra tillägg som kan behövas för ditt specifika företag och dina behov.

För att få ersättning från din försäkring så krävs det att du uppfyller vissa krav som ställs av försäkringsbolaget. Om du skulle slarva med minimumkraven så riskerar du att få en nedsatt ersättning eller att den uteblir helt och hållet. För det mesta så kan dessa krav kännas ganska självklara, men det lönar sig ändå att läsa igenom villkoren och se till att du inte missar något. Några exempel på krav som ofta ställs på dig som försäkringstagare är bland annat att du ska ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning.

Försäkring för dina anställda

Om du har anställda och om dessa är anslutna till kollektivavtal så måste du teckna de försäkringar som ingår i detta avtal. Bland annat olycksfallförsäkringar brukar vara vanliga försäkringar som ingår i olika kollektivavtal. Du kan även teckna dessa försäkringar frivilligt även om du inte är bunden av kollektivavtal, men du har ingen skyldighet att göra det.

Försäkring för dig

Utöver försäkringar för dina anställda och företaget så är det självklart viktigt att du tittar på försäkringar för dig själv också. Detta inkluderar till exempel a-kassa och arbetslöshetsförsäkring, pensionsförsäkringar och privat pensionssparande, olycksfallsförsäkring och sjukavbrottsförsäkring. Du kan också teckna olika försäkringar för att höja sjukpenningen och andra försäkringar som ersätter kostnader för läkarvård och vikarie om det skulle behövas.

Socialförsäkringar

Att du är företagare betyder inte att du inte har rätt till samma sociala försäkringssystem som dina anställda, tvärtom. Du har också rätt till föräldrapenning, sjukpenning och pension, osv. Dock finns det vissa skillnader som det är viktigt för dig som företagare att känna till. Bland annat så räknas din sjukpenningsgrundande inkomst på olika sätt i olika företagsformer, och företagsformen kan också påverka storleken på ersättningen som du har rätt till när du blir sjuk eller föräldraledig.

Jämför försäkringar för ditt företag

Det finns som sagt mycket att hålla koll på när du driver företag och en viktig del är just försäkringar. Då behov och krav kan skilja sig enormt från bransch till bransch så är det alltid en bra idé att gå igenom vilka behov du, dina anställda och ditt företag i stort har och sedan utgå från det när du väljer försäkringar. Självklart är det också viktigt att noga läsa igenom villkor så att du är bekant med vilka krav som ställs på dig som försäkringstagare. Oavsett vilka försäkringar och skydd som du behöver för ditt företag så finns det ett stort utbud att välja ibland, både när det gäller försäkringarna själva och tillägg som du kan teckna, men även banker och försäkringsbolag som du kan teckna dessa försäkringar hos. I slutändan så lönar det sig alltid för dig att leta runt lite och höra sig för innan du bestämmer dig för vilken försäkring som är rätt för dig.