Bilförsäkring

Enligt Transportstyrelsen måste alla bilar som ska användas i trafik vara försäkrade. Det står dock inte något om vilken försäkring man ska ha, vilket innebär att man som bilägare själv kan jämföra olika bilförsäkringar. På så sätt kan man hitta den bästa och billigaste bilförsäkringen. Hos oss på Bilförsäkring kan du snabbt, enkelt och gratis jämföra bilförsäkringar för att hitta en som är förmånlig för dig.

Vad är en bilförsäkring och vad ingår?

När du köper eller leasar en bil är det viktigt att skydda den investeringen. Att försäkra din bil kan ge trygghet om du är inblandad i en olycka eller om fordonet blir stulet, vandaliserat eller skadat. Istället för att betala för bilolyckor betalar folk årliga kostnader till bilförsäkringsbolag, varav försäkringsbolaget sedan betalar alla eller större delar av kostnaderna i samband med olyckan eller skadan.

I Sverige delar man in bilförsäkringar i tre kategorier, trafikförsäkring samt hel- och halvförsäkring. Några försäkringsbolag bakar dock in extra skydd i halv- och helförsäkringar, vilket några bilägare föredrar. Andra förespråkar en standardförsäkring och en eller flera tilläggsförsäkring(ar). Nedan kommer vi hur som helst gå igenom vad de tre olika huvudförsäkringstyperna innebär.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som alla bilägare måste ha. Detta är den billigaste försäkringen och skyddar andra trafikanter från dina misstag, oavsett vem som är vållande till skadorna. Denna försäkring ersätter skador på ditt och det skadade fordonet vid en olycka som du eventuellt orsakar.

Priset på en trafikförsäkring varierar. Det beror till viss del på vilken sorts bil du har, men också vart du bor och hur gammal du är. Sedan varierar det också mellan också försäkringsbolag, vilket betonar vikten av att jämföra olika försäkringar innan man bestämmer sig.

Om inte en trafikförsäkring tecknas måste bilägaren betala en trafikförseningsavgift till Trafikförsäkringsföreningen, en straffavgift som kostar strax över 40 000 kronor. Trafikförsäkringen ska tecknas i samband med att man blir ägare till ett motordrivet fordon, och ska tecknas från den dag fordonet tas i trafik.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen innehåller vanligen allrisk-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring utöver trafikförsäkringen. Har man en gammal bil med lågt värde rekommenderas man att välja en halvförsäkring, har man köpt en ny bil kan det ibland också ingå en vagnskadegaranti under tre år. Om detta är fallet tenderar det att räcka med en halvförsäkring under den första tiden. Följande täcker halvförsäkringen:

 • Personskada i trafiken
 • Trafik annans egendom
 • Stöld av bil
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Stöld ur bil
 • Brand
 • Glas
 • Feltankning
 • Maskin

Helförsäkring

En helförsäkring är det mest omfattande skyddet för en bil, och därav namnet helförsäkring. En helförsäkring består av samma innehåll som en halvförsäkring, inklusive en trafikförsäkring och vagnskadeförsäkring. Sålunda kan man säga att det som skiljer en halv- och helförsäkring åt är vagnskadeförsäkringen. Följande täcker helförsäkring:

 • Personskada i trafiken
 • Trafik annans egendom
 • Stöld av bil
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • Stöld ur bil
 • Brand
 • Glas
 • Feltankning
 • Maskin
 • Vagnskada

Olika tilläggsförsäkringar

Utöver trafik-, samt halv- och helförsäkring kan bilägare välja att utöka med tilläggsförsäkringar. Olika tilläggsförsäkringar passar bäst till olika bilägare; det finns exempelvis tilläggsförsäkringar som passar bättre till den som bor i storstaden gentemot den som bor på landet. Nedan listar vi några av de olika tilläggsförsäkringar som går att lägga till på sin bilförsäkring:

Hyrbil

En tilläggsförsäkring kännetecknas av att bilägaren kan få tillgång till en hyrbil om något händer. Detta är nästintill ett måste för den som inte klarar sig utan sin bil. Kanske bor du långväga från jobbet eller ska resa inom kort. Då kan en hyrbil som tilläggsförsäkring vara en god idé. Men det finns några ting att vara uppmärksam på:

 • Du kan behöva åka en längre bit för att få din hyrbil.
 • Försäkringen täcker normalt endast en hyrbil i samma storlek som du redan har.
 • Bara själva hyran ersätts, inte själva bränslet.
 • Många försäkringsbolag ersätter endast 75% av hyrbilskostnaden.
 • Vissa försäkringsbolag ersätter dessutom endast med hyrbil i några dagar.
 • Återlämningen av hyrbilen kan ta sin tid, då den måste tankas och besiktas.
 • Vill du ha självriskreducering måste du betala lite extra vid uthämtandet av hyrbilen.

Drulleförsäkring

Drulleförsäkring kallas många gånger även för allriskförsäkring eller otursförsäkring. Denna försäkring täcker det som inte får inträffa, som att man slarvar bort bilnycklarna eller spiller något i sätet som är svårt att få bort. Om man vet med sig att man är lite slarvig (eller har barn som är det) kan en drulleförsäkring vara väldigt smart. Kolla dock upp innan så att du inte redan har en drulleförsäkring eller allriskförsäkring på din hemförsäkring – det är dumt att dubbelförsäkra sig!

Vägassistans

Vägassistans som tillägg till din vanliga bilförsäkring kan vara fördelaktigt eftersom du då kan få bärgning eller hjälp vid punktering eller liknande situation där du behöver vägassistans. Kom ihåg att bärgning ingår i en vanlig halvförsäkring mot en självrisk som normalt ligger på 1500 kronor. Nästan alla nya bilar har assistansförsäkring, varav denna tilläggsförsäkring försvinner efter omkring tre år. Så undersök huruvida du har vägassistans som tilläggsförsäkring innan du tecknar en ny!

Parkeringsskada

Ytterligare en tilläggsförsäkring som kan vara bra att investera i är en parkeringsskada. Denna ersätter självrisken om någon annan bil skulle utsätta din bil för en parkeringsskada. Tyvärr brukar självrisken inte vara så hög för den typen av skador, men tillägget eliminerar eller åtminstone reducerar den. Parkeringsskador är rätt vanligt förekommande, åtminstone i storstäder på offentliga parkeringsplatser. Så parkerar man ofta på offentliga parkeringsplatser, och kanske framförallt fickparkerar, kan tilläggsförsäkringen vara mycket smart.

Djurkollision

En sista tilläggsförsäkring vi vill lyfta fram är djurkollision, som tar bort din vagnskadesjälvrisk om du kolliderar med ett djur. Detta tillägg kan vara smart om man ofta kör på vägsträckor där det tenderar att inträffa viltolyckor. Djurkollisions-tillägget gör att du inte behöver betala något för reparationen av bilen om du krockar med ett djur, förutsatt att du har en helförsäkring också.

Hitta rätt bilförsäkring för dig

Att hitta rätt försäkring till ens bil är inte det enklaste, inte med tanke på hur många försäkringsbolag det finns som erbjuder just dessa sorts försäkringar. Det handlar trots allt om att hitta en försäkringstyp som skyddar dig mot oförutsägbara händelser, och gärna en försäkring till en bra peng och med andra förmåner. Sedan vill man såklart att försäkringen ska komma från ett pålitligt och välrenommerat försäkringsbolag.

Behöver du hjälp med att hitta en bilförsäkring kan du därför finna vår jämförelsetjänst mycket nyttig. På vår hemsida jämför vi bilförsäkringar från olika försäkringsbolag i Sverige så att du som bilägare enklare ska kunna ta rätt beslut. Men inför ditt val är det bra att ha vissa ting i åtanke, det vill säga faktorer du bör leta efter när du jämför försäkringar:

Försäkringens omfattning

Det viktigaste är såklart att hålla utkik efter försäkringens omfattning, det vill säga vad försäkringen egentligen inkluderar. Undersök om försäkringen innehåller de olika tilläggen som ovan nämnda, eller om det är något du själv måste köpa vid sidan av din normala försäkring. Några försäkringar täcker väldigt mycket, vilket kan vara bra om du vill vara på den säkra sidan. Å andra sidan kommer detta innebära att du betalar mer.

Priset

På tal om mer omfattande skydd och priset på dessa, så är priset naturligtvis något att ha i åtanke när du jämför bilförsäkringar. Du kommer högst sannolikt inte få en särskilt omfattande försäkring om du inte betalar lite mer för den. Samtidigt vill du inte betala för en massa tillägg om du aldrig lär få användning för dem. Försäkringen du väljer bör ha en perfekt balans mellan pris och skydd, något som ofta kräver att man är insatt i bilförsäkringar för att förstå. Med hjälp av vår jämförelsetjänst görs detta dock betydligt enklare, eftersom vi jämför försäkringar efter deras prisvärdhet.

Försäkringsbolagens omdöme

Oavsett vad du shoppar online – om det så är kläder, musikutrustning eller en försäkring –  så är det viktigt att läsa företagens omdömen. På så sätt får man inte bara reda på om företagen är äkta eller inte, men man får också en bild av andra kunders uppfattningar. Vi på Bilförsäkring listar såklart bara äkta försäkringsbolag, och försäkringsbolag som vi själva anser vara bra, men vi rekommenderar ändå att alla som väljer att jämföra försäkringar hos oss läser omdömen från externa källor.

Så spar du pengar på din bilförsäkring

Det finns alltid sätt att spara pengar på, man måste bara veta hur. Nedan går vi därför igenom hur du kan spara pengar på din bilförsäkring, steg-för-steg.

Jämför bilförsäkringar

Det första spartipset är såklart att jämföra olika bilförsäkringar med oss på Bilförsäkring. Vi jämför svenska bilförsäkringar utefter de olika typerna, hel- och halv- samt tilläggsförsäkringar, så att bilägare ska kunna se vad som är både billigast och bäst.

Var medveten om vad som påverkar priset på försäkringen

När du jämför bilförsäkringar från olika försäkringsbolag är det såklart nödvändigt att vara medveten om vilka olika faktorer som påverkar priset.

Till exempel kommer bilmärket påverka priset. Några försäkringsbolag erbjuder märkesförsäkringar, det vill säga extra förmånliga försäkringar för specifika bilmärken. Naturligtvis kommer också försäkringar för dyrare bilmärken vara dyrare.

En annan faktor som påverkar priset är bostadsområden. Bostadsområden med högre risk för inbrott och stöld kommer att kräva en dyrare försäkring. Men också bostadsområden där det exempelvis finns mycket vilt och förekommer många viltolyckor.

Eftersom unga tenderar att råka ut för olyckor oftare än äldre förare, är även priset på bilförsäkringar för yngre förare dyrare.

Var inte överförsäkrad

Visst är det bra att ha bästa möjliga skydd om något oförutsägbart skulle inträffa, men du kommer troligen ändå inte tjäna på att vara överförsäkrad. Just därför är det viktigt att du noggrant tänker igenom ditt val innan du bestämmer dig för en tilläggsförsäkring. Många gånger kan det räkna med en halvförsäkring, särskilt på nya bilar eftersom de redan har en vagnskadegaranti. Några försäkringar täcker också några av de olyckor som tilläggsförsäkringar kan betala, så granska därför noggrant försäkringens villkor inför ditt val.

Samla försäkringar

Ett tredje spartips är att samla dina försäkringar hos ett försäkringsbolag. Många gånger kan man nämligen få rabatter om man försäkrar sin bil hos samma försäkringsbolag som man exempelvis har sin hemförsäkring inunder.

Så fungerar vår jämförelsetjänst

Nu när du är mer insatt i bilförsäkringar och vet vad det är för försäkring du är ute efter kan du börja använda får jämförelsetjänst. Att använda dig av oss på Bilförsäkring är helt gratis, och du binder dig inte till något förrän du tecknar ett avtal med försäkringsbolaget. Men hur använder du dig av vår tjänst?

Första steget är att välja vilken sorts bilförsäkring du vill jämföra, det vill säga hel-, halv-, eller trafikförsäkring. Vi listar sedan de olika försäkringsbolagen som finns på den svenska marknaden, där vi utgår från priset, skyddet, rabatter, hur enkelt det är att teckna en försäkring samt omdömen. När du hittar en försäkring som du tycker verka passa dig och din bil bäst, kan du klicka dig vidare in på försäkringsbolaget för att beräkna priset.

På de flesta försäkringsbolags sidor ska du skriva in ditt personnummer och registreringsnummer i två olika fält för att sedan beräkna priset på just din försäkring. Väl inne på försäkringsbolagets hemsida kan du även läsa vad som faktiskt ingår i försäkringen, samt många gånger läsa kunders omdömen.

Du binder dig inte till något bara för att du beräknar priset, utan det är först när du tecknat ett avtal som du gör detta. Därför kan du undersöka dina försäkringsmöjligheter i lugn och ro tills du hittar det alternativ som kommer gynna dig och din bil mest.

Vilken bilförsäkring ska jag välja?

Egentligen finns det inget rätt eller fel svar på vilken bilförsäkring bilägare ska välja. De ska helt enkelt väljas efter behov och baseras på hur man använder bilen.

Om du är osäker på vilken bilförsäkring du ska välja trots att du känner dig rätt tillfredsställd med de val du fått när du jämfört bilförsäkringar på vår sajt, rekommenderar vi att du kontaktar respektive försäkringsbolag själv. Då kan du ställa dina frågor och förhoppningsvis få en tydligare bild av vad de olika försäkringarna täcker, och om dessa är av relevans för dig. Kom ihåg att försäkringsbolag såklart vill sälja så mycket som möjligt till dig – så var därför kritiskt så du slipper bli överförsäkrad i onödan.