Så fungerar försäkringen när värmepumpen går sönder

Eftersom elpriserna har gått upp en hel del är det en bra idé att installera en värmepump. Men denna apparat kan, precis som så många andra, gå sönder. Vi kommer här att ta upp bl.a. vilken försäkring som gäller i varje enskilt fall, samt vad man kan göra för att motverka att det uppstår skador på värmepumpen. Om man sköter om den apparat man har installerat kan man förhindra att problem uppstår.

De uppenbara fördelarna med värmepump i hemmet

Att installera en värmepump kan spara mycket pengar med tanke på att det är en så energieffektiv lösning. Det är därför inte överraskande att så många personer nuförtiden har valt att göra denna investering. Värmepumpen är dessutom en apparat som kan förhindra att det uppstår mögel i en villa eller en stuga ifall man inte är där under långa tidsperioder.

Samtidigt är det förstås en lösning som kostar en del. Därför är det viktigt att man tar hand om värmepumpen så att den inte går sönder. Helst vill man att den ska hålla under en bra tid framöver. Ingen vill ju investera i något som sedan går sönder nästan på direkten.

Vad för slags värmepumpar finns att köpa?

När man ska välja vilken värmepump man ska ha är det bra om man tittar på recensioner om luftvärmepumpar bäst i test. Det finns nämligen flera olika slags värmepumpar, och vilken variant som passar bäst beror mycket på vad man värdesätter samt den miljö som man ska installera värmepumpen i.

Varmvattenvärmepump

En varmvattenvärmepump använder sig av den energi som finns i luften för att värma vatten i stugan eller villan. I många hus har man direktverkande el för uppvärmning, vilket kan leda till höga kostnader. Om man har en anordning som värmer vattnet i huset på ovan nämnda sätt, kan detta göra en stor skillnad.

Luftvärmepump

En luftvärmepump fungerar något annorlunda jämfört med föregående anordning. Luftvärmepumpen hämtar också energi från utomhusluften, men i det här fallet kommer energin i stället att spridas till luften i villan eller huset.

Luft- och vattenvärmepump

Det finns även en tredje variant där energi från utomhusluften används för att sedan förånga ett köldmedel i värmepumpen. Den värme som har genererats kommer sedan att distribueras i huset eller villan via ett speciellt system.

Värmepump med bergvärme

Man kan installera en värmepump som drar energi från exempelvis marken eller grundvattnet. Detta brukar man för det mesta kalla för ”bergvärme”. Energin som har tagits upp kommer sedan att föras ut till de olika delarna av huset via ett vattenburet system.

Frånluftsvärmepump

Återvinning är ett aktuellt nuförtiden och det gäller även värmepumpar. Med en frånluftsvärmepump återvinner man luft från huset för att producera varmvatten.

Faktorer som påverkar försäkringen och själva utbetalningen

Om man får någon typ av skada på sin värmepump gäller olika försäkringar beroende på vilken typ av fastighet som skadan har uppstått i. De främsta relaterade försäkringarna är:

Fritidshusförsäkringen är den försäkring som gäller om skadan skulle uppstå hos en värmepump som finns installerad i ett fritidshus. Om å andra sidan skadan har skett på en värmepump i en villa är det i stället villaförsäkringen som gäller.

Den ersättning som man kan få utbetald kommer bland annat att bero på följande:

  • Om det finns någon garanti för produkten
  • Den föreliggande självrisken
  • Hur gammal värmepumpen är
  • Vilken slags värmepump det rör sig om

Åtgärder som motverkar att värmepumpen skadas

  • Den vanligaste åtgärden som måste vidtas när man har en värmepump är att man måste rengöra dess filter. Detta är en process som måste göras med jämna mellanrum. Vissa apparater kommer dessutom att visa när filtren behövs rengöras.
  • Om man har en värmepump ute på landet kan det ofta ansamlas löv och smuts på den delen som står ute. Tänk därför på att rengöra den regelbundet med exempelvis en borste.
  • En del av värmepumparna kommer att ha en värmekrets och det är därför bra om man luftar dem då och då.
  • Ifall värmepumpen har någon form av anslutet expansionskärl är det bra om man regelbundet kontrollerar dess tryck.
  • När du utför kontrollerna är det bra om du skriver upp driftvärdena och för dagbok över detta. En mätvärdeshistorik kommer att ge dig en bättre bild huruvida något mer behöver göras. Det är alltid bra om man upptäcker eventuella problem i tid eftersom detta kan spara dig både tid och energi i slutändan.