Hur mycket kostar försäkring på en epa-traktor?

Många som skaffar sig en epa-traktor tror att man inte behöver försäkra den, men sanningen är att du enligt lag måste ha åtminstone en trafikförsäkring på samtliga motorfordon som används i trafik i Sverige, och detta inkluderar epa-traktorer.

Utöver själva trafikförsäkringen så kan du självklart också skaffa ytterligare försäkringar och tillägg om du skulle vilja ha det. Till exempel så kan du försäkra dig mot stöld, olyckor, brand, osv, precis som när du försäkrar en bil eller andra fordon. Hur mycket du kan behöva betala för din försäkring för en epa-traktor kan, precis som med vanliga bilar, variera stort mellan både försäkringar och de olika försäkringsbolagen. Det beror också till stor del på hur stort skydd som du vill ha.

Räcker det med en trafikförsäkring?

Det är svårt att svara på då precis som med bilar så har alla olika behov när det gäller deras försäkringar. Dessa behov kan variera beroende på vad för slags epa-traktor du har, hur gammal den är, hur mycket den är värd, hur du använder den, osv. Med andra ord så är det svårt att säga rent generellt om en trafikförsäkring är nog. Många vill ha ett större skydd och skaffar därför en halv eller helförsäkring för sin epa-traktor, medan andra är nöjda med bara en enkel trafikförsäkring. Med det sagt så är trafikförsäkringen obligatorisk enligt lag så oavsett dina behov så måste du ha någon form av trafikförsäkring på din epa-traktor.

Vad kan jag få ersättning för?

Vad du kan få ersättning för beror inte bara på vad du har för slags försäkring på din epa-traktor, utan detta kan också skilja sig från försäkring till försäkring, och självklart om du har olika tillägg.

Har du bara en trafikförsäkring så är du dock skyddad för personskador (både för dig, passagerare och andra trafikanter) om du har orsakat olyckan. Dock ersätts inte skador på din epa-traktor eller liknande, utan försäkringen täcker endast personskador. Vill du ha ytterligare skydd för din epa-traktor så bör du därför fundera över att skaffa en halv eller helförsäkring istället.

Vad kostar försäkringar för en epa-traktor?

Detta är en väldigt svår fråga att svara på då priset kan variera ganska enormt beroende på dina behov, men också beroende på vart du tecknar din försäkring. I regel så kan du räkna med att försäkringspriset för en epa-traktor ligger på ungefär samma nivå som en vanlig bilförsäkring.

Gäller försäkningen om jag trimmar min epa-traktor?

Enligt lagen så får din epa-traktor inte gå snabbare än 30 kilometer i timmen och den måste vara permanent spärrad. Försäkringen gäller inte om din epa-traktor är trimmad, det vill säga ostrypt eller obegränsad. Värt att notera också är att det inte alltid är den som kör fordonet som hålls ansvarig. Istället är det alltid vårdnadshavaren och ägaren av fordonet som hålls ansvarig och kan riskera böter om ett barn kör ett trimmat fordon, oavsett om det är en epa-traktor, moped eller mopedbil.

Skulle du ha en olycka med ett trimmat fordon så kommer personskador och skador på andras fordon och egendom alltid att täckas av försäkringen, dock kommer inga skador på ditt trimmade fordon att ersättas.