Vilken försäkring måste finnas på en registrerad bil?

Du får enligt lag så måste alla bilar och motorfordon så som motorcyklar och lastbilar som inte är avställda ha åtminstone en trafikförsäkring. Detta är eftersom denna försäkringen kliver in och ersätter om du skulle vara med om en olycka.

Din bil eller annat registrerat motorfordon måste vara åtminstone trafikförsäkrat i samma stund som det hamnar i din ägo, annars kan det kosta dig upp till 100 kronor för varje dag du går oförsäkrad. Detta gäller även om din bil är stulen, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart skick. Den enda gången som du inte behöver ha en försäkring på din bil är om den är avställd.

Vad är en trafikförsäkring?

Detta är en obligatorisk försäkring som du kan få ersättning ifrån vid vissa typer av skador i trafiken. Skulle du till exempel vara med om en olycka med det försäkrade fordonet så får alla personer som skadats, både passagerare och förare, ersättning för personskador. Om personen som orsakat olyckan däremot har agerat vårdslöst och till exempel kört rattfull så kan ersättningen minska eller utebli.

Om du har varit med om en kollision med ett annat fordon som har resulterat i sakskador så täcks dessa som regel av trafikförsäkringen. I det här fallet så är det försäkringen för den bil som orsakade olyckan som ersätter skadorna på den icke-vållande parten.

Om du skulle krocka med något annat än ett fordon, till exempel en lyktstolpe så ersätts skadorna på lyktstolpen i regel av försäkringen.

Notera dock att du inte får någon ersättning för skador på ditt eget fordon eller varor och föremål om du själv har orsakat skadan. Du ersätts inte heller för skadegörelse, brand eller stöld.

För att få ett fullt skydd så rekommenderas istället att du tecknar antingen en halv eller helförsäkring med eventuella tillägg för att täcka alla dina behov.

När ska jag teckna min försäkring och när kan jag säga upp den?

Försäkringen ska tecknas från samma dag som din bil tas i trafik, eller omedelbart om den redan är i trafik, och det är du som är registrerad som bilens ägare som måste teckna försäkringen. Den enda gången du inte behöver teckna en försäkring är om bilen är avställd.

Du kan säga upp din försäkring om du säljer din bil, ställer av den, avregistrerar den eller tecknar en ny försäkring i ett annat bolag. För att du ska kunna avförsäkra en bil som du till exempel har sålt så måste du registrera försäljningen hos Transportstyrelsen innan du avslutar din försäkring. Det är det datum som finns registrerat i vägtrafikregistret som räknas oavsett om du säljer din bil, avställer den eller avregistrerar den.

Om du inte har tecknat en försäkring för din bil så kommer du automatiskt att bli rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och kommer att få betala en så kallad trafikförsäkringsavgift. Denna avgift är upp till 100 kronor per dag som din bil är oförsäkrad, och kostar med andra ord mycket mer än vad en försäkring skulle göra.